qualities that attract by seeming to promise some kind of reward

listen to the pronunciation of qualities that attract by seeming to promise some kind of reward
Английский Язык - Турецкий язык

Определение qualities that attract by seeming to promise some kind of reward в Английский Язык Турецкий язык словарь

lure
{f} yemlemek
enticement
baştan çıkarma
enticement
kandırma
enticement
alım
lure
tuzak
lure
çekmek
lure
Balık avında kullanılan sahte balık
enticement
{i} ayartma
enticement
{i} çekicilik
enticement
{i} cazibe
enticement
ayartan/ayartma
enticement
{i} ikna
enticement
{i} çekici ancak tehlikeli şey
lure
{f} cezbetmek
lure
(isim) yem, tuzak, çığırtkan, cazibe
lure
çek

Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker. - Cheese often lures a mouse into a trap.

Tom bizi bir tuzağa çekti. - Tom lured us into a trap.

Английский Язык - Английский Язык
lure
enticement
qualities that attract by seeming to promise some kind of reward

  Расстановка переносов

  qualities that at·tract by seem·ing to prom·ise some kind of re·ward

  Турецкое произношение

  kwälıtiz dhıt ıträkt bay simîng tı prämıs sʌm kaynd ıv riwôrd

  Произношение

  /ˈkwälətēz ᴛʜət əˈtrakt ˈbī ˈsēməɴɢ tə ˈpräməs ˈsəm ˈkīnd əv rēˈwôrd/ /ˈkwɑːlətiːz ðət əˈtrækt ˈbaɪ ˈsiːmɪŋ tə ˈprɑːməs ˈsʌm ˈkaɪnd əv riːˈwɔːrd/

  Слово дня

  gamboge
Избранное