put into commission

listen to the pronunciation of put into commission
Английский Язык - Турецкий язык
sefere hazırlamak
tamir etmek
put into commission

  Расстановка переносов

  put in·to com·mis·sion

  Турецкое произношение

  pût întı kımîşın

  Произношение

  /ˈpo͝ot əntə kəˈməsʜən/ /ˈpʊt ɪntə kəˈmɪʃən/

  Слово дня

  concilliabule
Избранное