put a plan into practice

listen to the pronunciation of put a plan into practice
Английский Язык - Турецкий язык
Bir planı uygulamaya koymak
put a plan into practice

  Расстановка переносов

  put a plan in·to prac·tice

  Турецкое произношение

  pût ı plän întı präktıs

  Произношение

  /ˈpo͝ot ə ˈplan əntə ˈpraktəs/ /ˈpʊt ə ˈplæn ɪntə ˈpræktəs/

  Слово дня

  iatrogenic
Избранное