purify a liquid by condensing it; extract an essence; make whiskey; drip

listen to the pronunciation of purify a liquid by condensing it; extract an essence; make whiskey; drip
Английский Язык - Турецкий язык

Определение purify a liquid by condensing it; extract an essence; make whiskey; drip в Английский Язык Турецкий язык словарь

distil
damıtmak
distil
özünü almak
distil
süzmek
distil
(konu/vb.) özünü çıkarmak
distil
damıt

Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan. - Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes.

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

distil
imbikten çekmek
distil
damit
distil
{f} damlatmak
distil
f., İng., bak. distill
distil
(fiil) ayrıştırmak, damıtmak; damlatmak, damla damla akıtmak; saflaştırmak; özünü çıkarmak; süzülmek; imbikten geçmek; biçimlenmek
distil
{f} damla damla akıtmak
distil
{f} süzülmek
distil
{f} ayrıştırmak
distil
(Tıp) Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak
distil
{f} imbikten geçmek
distil
{f} biçimlenmek
distil
{f} özünü çıkarmak
Английский Язык - Английский Язык
{f} distil
{f} distill
purify a liquid by condensing it; extract an essence; make whiskey; drip

    Расстановка переносов

    pu·ri·fy a liq·uid by con·dens·ing it; ex·tract an essence; make whiskey; drip

    Произношение

    Слово дня

    lissotrichous
Избранное