pul pul

listen to the pronunciation of pul pul
Турецкий язык - Английский Язык
squamous
in scales
scaly
flaked
in scales; in flakes; in spots
squamate
scabrous
laminar
pul pul ayırmak
flake
pul pul dökmek
exfoliate
pul pul dökülme
exfoliation
pul pul dökülmek
to flake off
pul pul dökülmek
come off in scales
pul pul dökülmek
exfoliate
pul pul olma
flakiness
pul pul olmak
scale
pul pul olmak
desquamate
pul pul olmak
slough
pul pul olmak
laminate
pul pul olmak
scale off
pul pul olmuş
scaled
pul pul soyulmak
flake off
pul
scale
pul
stamp

She has as many stamps as I. - O, benim sahip olduğum kadar çok sayıda pula sahip.

You've bought more stamps than necessary. - Gereğinden daha fazla pul almışsın.

damga pul
cancellation
düz pul
flat washer
pul (timsah)
scutcheon
pul biber
(Gıda) chili powder
pul biber
(Gıda) chili pepper
pul biber
(Gıda) flaked red pepper
pul biber koymak
pepper
silisyum pul
wafer
arka pul
(Otomotiv) back-up washer
baklava pul
diamond washer
bu mektuplar için pul ücreti ne kadar
How much do stamps cost for these letters
delikli pul
(Denizbilim) pored scale
düz pul
plain washer
fiber pul
fiber washer
kalkansı pul
scutellum
kare pul
square washer
kart ve pul nerede alabilirim
Where can I get stamps and postcards
kendinden kilitlemeli pul
self-locking retaining ring
konik pul
beveled washer
madeni pul
paillette
para pul
money and assets
plastik pul
plastic washer
pul
table games playing piece, counter (a thin, round disc)
pul
(timsah vb.) scutcheon
pul
shim
pul
spacer
pul
lamina
pul
hist. a small coin (worth one third of an akçe)
pul
flake
pul
(Anatomi) squama, scale
pul
tinsel
pul
plain washer
pul
spangle, sequin
pul
rove
pul
(metal) washer (for a bolt, screw)
pul
stamp; (balık, yılan) scale; spangle, sequin" " payet; (oyunda) piece
pul
jingle (in the hoop of a tambourine)
pul
scale (of a fish)
pul
spangle
pul
trichome
pul
washer

Before you screw on the nut, put a washer on it. - Somunu vidalamadan önce ona bir pul koyun.

pul
stamp; postage stamp; revenue stamp
pul
(vida) washer
pul
(süs) sequin
pul
squama
pul
lamella
pul hangi gişede
Which window is for stamps
pul kanatlılar
pulkanatlılar
pul koleksiyonculuğu
philately
pul koleksiyoncusu
philatelist
pul koleksiyoncusu
stamp collector, philatelist
pul kolleksiyonculuğu
philately
pul makinesi nerede
Where is the stamp machine
pul meraklısı
philatelist
pul vergisi
stamp duty
pul yapıştırmak
stamp
pul yerine basılan damga
indicium
pul şişe a bottle made of
very thin, greenish glass
üzeri pul pul olan
squamate
Английский Язык - Английский Язык

Определение pul pul в Английский Язык Английский Язык словарь

pul
A subdivision of currency, equal to a 1/100th of an Afghan afghani
pul
{i} subunit of the basic Afghan currency afghani
pul
100 puls equal 1 afghani
Турецкий язык - Турецкий язык
Küçük parçalar durumunda
PUL
(Osmanlı Dönemi) f. Para
para pul
Para veya para eden şey
pul
şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık
pul
Kadın başörtülerinin kenar kısımlarına süs olarak dikilen ufak, yuvarlak, parlak tenekecikler
pul
Katı yapıdaki çözünük gazların yapıdan çıkması sonucu, çeliğin yüzeyinde oluşan yüzey çıkıntısı
pul
Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık: "Arkasında bir omzu tamamıyla açık, altın pul işlemeli bir akşam tuvaleti vardı."- H. E. Adıvar
pul
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
pul
Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık
pul
Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık
pul
Vida, cıvata gibi şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık
pul
Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri
pul
Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık: "Bir adamla minimini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyordu."- S. F. Abasıyanık. Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri
pul
Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık
pul
Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık
pul
Akçenin dörtte bir değerindeki para
pul
Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.den yapılmış yassı yuvarlak levhacık
pul
Pula benzeyen, pulu andıran
pul
Kelebeklerin kanatlarındaki desenleri meydana getiren renkli yapılar
pul
Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt
pul
Vida, cıvata vb
pul
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası: "Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi."- F. R. Atay
pul
Eskiden kullanılan akçeden küçük metal para
pul biber
Kurutulduktan sonra dövülerek pul pul olan biber
pul kanatlılar
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
pul şişe
Yeşil camdan yapılan çok ince çeperli şişe
Английский Язык - Турецкий язык

Определение pul pul в Английский Язык Турецкий язык словарь

pul
(Para) Afghani'nin yüzde biri değerinde Afganistan para birimi(100 pul=1 afghani)
PUL
(Askeri) ana birlik seviyesi (parent unit level)
pul pul
Избранное