provide reasons in favour

listen to the pronunciation of provide reasons in favour
Английский Язык - Турецкий язык
lehine nedenlerle sağlamak
recommend
{f} tavsiye etmek

Tavsiye etmek istediğim çok ilginç bir site buldum. - I found out a very interesting site I'd like to recommend.

recommend
{f} tavsiye etmek, salık vermek: recommend a good doctor iyi bir doktor tavsiye etmek. I recommended that she stay home. Evde kalmasını tavsiye
recommend
akıl vermek
recommend
{f} tembih etmek
recommend
{f} önermek
recommend
öğüt vermek
recommend
öğütlemek
recommend
öner

Sana trenle gitmeni öneririm. - I recommend you to go by train.

Bu lokantayı önerebilirim. - I can recommend this restaurant.

recommend
iyi bir izlenim uyandırmak
recommend
temiz iş kağıdı vermek
recommend
recommend tavsiye et
recommend
recommendable tavsiye olunur
recommend
{f} salık vermek
recommend
{f} beğendirmek
recommend
{f} iyi izlenim bırakmak
Английский Язык - Английский Язык
recommend
provide reasons in favour
Избранное