prone

listen to the pronunciation of prone
Английский Язык - Турецкий язык
{s} yatkın

Bir araştırmaya göre, büyük kadınlar ikizleri olmaya daha yatkındır. - According to a study, big women are more prone to have twins.

{s} meyilli

Tom mübalağa etmeye meyillidir. - Tom's prone to exaggeration.

{s} eğimli
kabiliyetli
eğilme
baş aşağı
mütevazı
-e dayanıksız
yüzükoyun
eğilimli

O heyecanlanmaya eğilimlidir. - He is prone to getting excited.

O öfkeye eğilimliydi. - He was prone to anger.

(Tıp) El ayası aşağı dönük olan
(Tıp) Yüzü koyun yatmış
{s} yüzükoyun yatmış
yokuşaşağı
{s} başaşağı
{s} yokuş aşağı
(Biyoloji) pron
prone float
yüzükoyun yüzme pozisyonu
prone position
(Tıp) yüzükoyun
prone to
yatkın

Bir araştırmaya göre, büyük kadınlar ikizleri olmaya daha yatkındır. - According to a study, big women are more prone to have twins.

prone to something
bir şeye yatkın olmak
prone position
yüzükoyun pozisyon
prone position
(Askeri) YATARAK NİŞAN VAZİYETİ; YATARAK ATIŞ VAZİYETİ: Zemin üzerinde atış için vücuda verilen vaziyet. Karın yere yapışır, fakat baş ve omuzlar yukarı kaldırılır ve dirsekler üzerine desteklenir, böylece eller, silah kullanmak için serbest kalmış olur
prone shelter
(Askeri) YATMA ÇUKURU: Yatmış bir insanı hafif silah ateşlerine ve yerde infilak eden bomba ve topçu mermilerine karşı koruyacak derinlikte (0.60 x 0.60 x bir insan boyu) açık bir siper. Böyle bir siper havada infilak eden mermilere veya tanklar tarafından çiğnenmeye karşı pek az koruma sağlar veya hiç korumaz
prone shelter
(Askeri) yatma çukuru
prone shelter
(Askeri) boy çukuru
accident prone
çok kaza yapan
be prone to
meyilli olmak
be prone to
-e eğilimi olmak
accident-prone
başına sık sık kaza gelen
accident-prone
netameli
proneness
temayül
strike-prone
grev eğilimli
accident prone
sürekli kaza yapan
be prone
yatkın olmak
be prone to
-e eğilimi olmak, -e meyilli olmak
crime-prone
Suça eğilimli
deal-prone
(Pazarlama) Teklif, anlaşma gibi hallere yatkın olan
drought prone
Kuraklığa meyilli, kuraklık geçirmeye meyilli
earthquake-prone
Depreme meyilli
error prone
Hata eğilimi olan, hata yapabilen, hatadan beri olmayan
fashion-prone
Modaya eğilimli, moda takipçisi
injury prone
Sakatlanma yatkın
lie prone
yalan eğilimli
to be prone to
eğilimli olmak
accident prone
kazaya eğilimli
lie prone !
(Askeri) Tam siper
proneness
eğimli olma
proneness
yüzükoyun yatış
proneness
{i} eğilme
proneness
eğilim
proneness
{i} meyil
proneness
{i} yüzükoyun yatma
proneness
eğilim/yüzükoyun olma
strike prone
grev eğilimli (endüstri)
violence prone
şiddete eğimli
violence prone
(Askeri) ŞİDDET YANLISI, ŞİDDETE MÜTEMAYİL
violence prone
şiddet yanlısı
Английский Язык - Английский Язык
Shooting from a lying down position
Lying face downward; prostrate
Having a downward inclination or slope
{a} bending downwards, sloping, inclined
Inclined; propense; disposed; applied to the mind or affections, usually in an ill sense
On stomach
Followed by to
lying face down in a horizontal position
lying with the front or face downward
Prostrate; flat; esp
lying with the face down; opposed to supine
Sloping, with reference to a line or surface; declivous; inclined; not level
The body position with the face and stomach downward
lying flat with the face down
Lying in the face down position Prone is the opposite of supine
The horizontal body position with the face and stomach downward
lying face downward having a tendency (to); often used in combination; "a child prone to mischief"; "failure-prone
{s} tending, apt, disposed; lying with the face down, prostrate
see prone to
having a tendency (to); often used in combination; "a child prone to mischief"; "failure-prone"
lying face downward
To be prone to something, usually something bad, means to have a tendency to be affected by it or to do it. For all her experience, she was still prone to nerves People with fair skin who sunburn easily are very prone to develop skin cancer. -prone combines with nouns to make adjectives that describe people who are frequently affected by something bad. the most injury-prone rider on the circuit. see also accident prone
Palm facing downward
A shooting position
Bending forward; inclined; not erect
bending forward; inclined
Sleeping on one's stomach Evidence suggests that prone sleeping increases the risk of SIDS (See supine)
Headlong; running downward or headlong
If you are lying prone, you are lying on your front. Bob slid from his chair and lay prone on the floor supine
Face down
Lying on one's stomach
prone out
To lie flat on one's board (face down) in order to be propelled shorewards by a broken wave

2006: When you finish the wave – especially when it's bigger – it's best to prone out and head back over toward the cliff rip — surfline.com on Mundaka.

prone to
inclined to; having a tendency to
prone to excessive bleeding
being likely to bleed excessively, or more then normal
prone to something
having a tendency or inclination to something
prone position
position of lying down, prostrate position
prone to
tending to
prone to anxiety
tending to worry, tending to feel nervous
accident-prone
susceptible to a greater than normal number of accidents or mishaps
proneness
Descent; declivity; as, the proneness of a hill
proneness
Inclination of mind, heart, or temper; propension; disposition; as, proneness to self-gratification
proneness
The quality or state of being prone, or of bending downward; as, the proneness of beasts is opposed to the erectness of man
accident-prone
having more than the average number of accidents
proneness
{n} an inclination, a descent
danger prone
Someone who is likely to get into trouble, or a potentially dangerous situation
error-prone
Capable of making an error; "all men are error-prone", (synonym) erring
accident prone
If you describe someone or something as accident prone, you mean that a lot of accidents or other unpleasant things happen to them. more likely to have accidents than other people
accident prone
inclined to having accidents, tending to get into mishaps
error-prone
capable of making an error; "all men are error-prone"
fall prone
fall flat on the ground
firing from a prone position
firing from a position of lying down, firing from a prostrate position
he is prone to
he is inclined to, he is liable to, he is given to, he is likely to
pronely
In a prone manner or position
proneness
The state of lying with the face down; opposed to supineness
proneness
The state of lying with the face down
proneness
being disposed to do something; "accident proneness"
proneness
being disposed to do something; "accident proneness
proneness
Inclination of mind, heart, or temper; propension; disposition; as, proneness to self- gratification
proneness
{i} liability, predisposition; inclination, tendency; state of lying flat with the face downward
quake prone country
country that tends to suffer quakes
Турецкий язык - Английский Язык

Определение prone в Турецкий язык Английский Язык словарь

prone pozisyonu
(Tıp) prone position
yalana şerbetli very prone
to lying
prone
Избранное