progressing slowly and laboriously

listen to the pronunciation of progressing slowly and laboriously
Английский Язык - Турецкий язык

Определение progressing slowly and laboriously в Английский Язык Турецкий язык словарь

plodding
çalışarak
plodding
{f} isteksizce çalış
plodding
{i} isteksiz
plodding
isteksizce çalış(mak)
plodding
ağır
plodding
zahmetli iş
plodding
çok çalışmayı gerektiren iş
plodding
çalış/yürü
plodding
zorla ilerleyen
plodding
zahmetli
plodding
hantal
plodding
ağır iş
Английский Язык - Английский Язык
plodding
progressing slowly and laboriously

  Расстановка переносов

  progressing slow·ly and la·bo·ri·ous·ly

  Турецкое произношение

  prıgresîng slōli ınd lıbôriısli

  Произношение

  /prəˈgresəɴɢ ˈslōlē ənd ləˈbôrēəslē/ /prəˈɡrɛsɪŋ ˈsloʊliː ənd ləˈbɔːriːəsliː/

  Слово дня

  googol
Избранное