profitable, yielding monetary rewards, gainful

listen to the pronunciation of profitable, yielding monetary rewards, gainful
Английский Язык - Турецкий язык

Определение profitable, yielding monetary rewards, gainful в Английский Язык Турецкий язык словарь

lucrative
{s} kazançlı

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

Sanırım bu kazançlı bir anlaşma olabilir. - I think that could be a lucrative deal.

lucrative
(Ticaret) rantabl
lucrative
kârlı

Boston'da garsonluk kârlı olabilir. - Waiting tables in Boston can be lucrative.

lucrative
lucrativelykarlı olarak
lucrative
karlı,kazançlı
lucrative
kazançlı olarak
lucrative
{s} kârlı, kazançlı, yararlı
Английский Язык - Английский Язык
{s} lucrative
profitable, yielding monetary rewards, gainful

    Расстановка переносов

    profitable, yield·ing mon·e·ta·ry rewards, gain·ful

    Произношение

Избранное