probability; likelihood

listen to the pronunciation of probability; likelihood
Английский Язык - Турецкий язык

Определение probability; likelihood в Английский Язык Турецкий язык словарь

appearance
görünüş

Onun görünüşü ve davranışı beni ondan utandırdı. - His appearance and behavior made me ashamed of him.

Görünüşe göre yargılamayın. - Don't judge by appearances.

appearance
{i} görünüm

Avcı gökyüzünün görünümünü araştırdı. - The hunter explored the appearance of the sky.

İki erkek kardeş görünümde oldukça farklı. - The two brothers are quite unlike in their appearance.

appearance
şemail
appearance
gözükme
appearance
kalıp
appearance
sudur
appearance
dışyüz
appearance
(Kanun) duruşmada bulunma
appearance
(Felsefe) görüngü
appearance
ortaya çıkma

Aniden ortaya çıkmasına şaşırdım. - I was surprised by his sudden appearance.

Arkadaşının aniden ortaya çıkmasına şaşırdı. - He was surprised by the sudden appearance of his friend.

appearance
(isim) görünüm, görünüş, dış görünüş, görünme, ortaya çıkma, belirme, kılık, kılık kıyafet
appearance
zevahir
appearance
{i} kılık
appearance
zuhur etme
appearance
gösteriş olsun diye
appearance
{i} görünüş, görünüm, dış görünüş
appearance
{i} görünme, gözükme
appearance
zevahiri kurtarmak için
appearance
{i} belirme
appearance
{i} meydana çıkma
Английский Язык - Английский Язык
appearance
probability; likelihood
Избранное