prevalence

listen to the pronunciation of prevalence
Английский Язык - Турецкий язык
yaygınlık
(Tıp) Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı
prevalans
(Diş Hekimliği) Belli bir yer ve zamanda meydana gelen aynı türden belli vaka sayısı
hüküm sürme
{i} egemen olma
{i} hüküm sürme, hâkim olma
hakim olma
içicilik
frequency
{i} sıklık

Sami artan sıklıkta ortaya çıktı. - Sami showed up with increasing frequency.

frequency
(Kimya) sıksayı
frequency
frekans

Dört tip metal kullanarak belirli frekans rozansı bastırılır. - By using four types of metal, specific frequency resonance is suppressed.

İşlemcinin frekansı nedir? - What's the frequency of the processor?

frequency
sık sık oluş
disease prevalence
(Tıp, İlaç) Belirli bir hastalığın toplumdaki görülme sıklığı
frequency
olma sıklığı
generalization, prevalence
genelleme, yaygınlık
frequency
frequency modulation radyo frekans modülasyonu
frequency
(Nükleer Bilimler) (fundamental) sıklık,frekans(temel)
frequency
(Askeri) SIKLIK, SIRA DİZİ
frequency
(isim) sıklık, sık sık olma, frekans, titreşim sıklığı
frequency
(Askeri) (ELECTRONIC) FREKANS (ELEKTRONİK): Periyodik bir olayın, bir zaman birimi içindeki tekerrür adedi. Elektriki frekanstan bahsederken zaman birimi olarak saniye kullanılır. Örneğin, saniyede 15.000 sikl'dir. Telsiz frekanslar, saniyede kilosikl olarak aşağıda gösterilen şekildedir: Çok alçak frekans (very low frequency, VLF) 30 dan aşağı, alçak frekans (low frequency LF) 30: 300; orta frekans (medium frequency MF) 300: 3000; yüksek frekans (high frequency HF) 3.000: 30.000; çok yüksek frekans (very high frequency VHF) 30.000: 300.000; ultra yüksek frekans, UHF) 300.000: 3.000.000; süper yüksek frekans (super high frequency, SHF) 3.000.000: 30.000.000; son derece yüksek frekans (extremely high frequency, EHF) 30.000.000: 300.000.000
frequency
{i} fiz. frekans
frequency
{i} titreşim sıklığı
frequency
(Nükleer Bilimler) (puls repetition) frekans (darbe tekrarlama)
frequency
frekans/sıklık
frequency
belirli bir zaman içinde tekerrür etme sayısı
frequency
(Nükleer Bilimler) (inspection) frekans (muayene)
frequency
(Tıp) Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.)
Английский Язык - Английский Язык
The quality or condition of being prevalent; superior strength, force, or influence; general existence, reception, or practice; wide extension; as the prevalence of virtue, of a fashion, or of a disease; the prevalence of a rumor
The total number of cases of a disease in the given statistical population at a given time
The total number of cases of a disease in the given statistical population at a given time, divided by the number of individuals in the population
frequency
The number of people in a given population affected with a particular disease or condition at a given time Prevalence can be thought of as a snapshot of all existing cases at a specified time
{n} influence, superiority
the quality of prevailing generally; being widespread; "he was surprised by the prevalence of optimism about the future"
the quality of prevailing generally; being widespread; "he was surprised by the prevalence of optimism about the future" (epidemiology) the ratio (for a given time period) of the number of occurrences of a disease or event to the number of units at risk in the population
the number of people in a given group or population who are reported to have a disease
The number of existing cases of a particular condition, disease, or other occurrence (e g persons smoking) at a given time
The number of events (eg cases of a disease) in a defined population at a specified point in time divided by the number of people in that population
The number of events, e g , instances of a given disease or other condition, in a given population at a designated time
The number of all new and old cases of a disease or occurrences of an event during a particular time period, usually expressed as a rate, with the number of cases or events as the numerator and the population at risk as the denominator Prevalence rates are often presented in standard terms, such as the number of cases per 100,000 population
The proportion of persons in the population who actually have a certain disease at any given point in time
The total number of cases of a disease existing in a population at a certain time in a designated area
The percentage of hosts in a population with a specific disease at a given time (percentage of infected individuals in the total population at a selected time )
The number of people in a population with a specific disease or condition at a given time, usually expressed as a ratio of the number of affected people to the total population
statistic that equals the total number of people in a population with a certain disease at a given time
the number of individuals with a condition in a specific population
the number of events (eg instances of a particular disease or other condition) in a given population at a designated time (often expressed as a prevalence rate)
The number of cases of an observation in a specified population at a given time
The proportion of people in a population who have a given disease or attribute at a given point in time
The number of cases of a disease existing in a population at a specific point in time or specific period of time
(epidemiology) the ratio (for a given time period) of the number of occurrences of a disease or event to the number of units at risk in the population
The number of disease cases (new and existing) within a population over a given time period
The number of all new and old cases of a disease in a defined population at a particular point in time
The total number of cases of a disease that exists in a defined population at a specific time
{i} commonness, state of being widespread, currentness, predominance
The proportion of disease cases that exist within a population at a specific point in time, relative to the number of individuals within that population at the same point in time
The quality or condition of being prevalent; superior strength, force, or influence; general existence, reception, or practice; wide extension; as, the prevalence of virtue, of a fashion, or of a disease; the prevalence of a rumor
a superiority in numbers or amount; "there is a preponderance of Blacks in our prisons"
The total number of people in a specific population who are living with a particular condition or disease at a given time See also Incidence
The number of existing cases in a population who have the disease at a given point (or during a given period) of time
the total number of cases of a particular disease at a given moment in time, in a given population
– statistic that equals the total number of people in a population with a certain disease at a given time
The number or proportion of cases or events or conditions in a given population
prevalence

  Расстановка переносов

  pre·va·lence

  Турецкое произношение

  prevılıns

  Произношение

  /ˈprevələns/ /ˈprɛvələns/

  Слово дня

  bellicose
Избранное