present participle of sprawl

listen to the pronunciation of present participle of sprawl
Английский Язык - Турецкий язык

Определение present participle of sprawl в Английский Язык Турецкий язык словарь

sprawling
{s} genişleyen
sprawling
{f} yayıl

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

sprawling
yayılarak
sprawling
{s} yayılan

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

sprawling
{s} büyüyen

Houston kocaman, büyüyen bir şehir. - Houston is a huge, sprawling city.

Английский Язык - Английский Язык
sprawling
present participle of sprawl
Избранное