present participle of sink

listen to the pronunciation of present participle of sink
Английский Язык - Турецкий язык

Определение present participle of sink в Английский Язык Турецкий язык словарь

sinking
{i} batma

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

sinking
{i} batırma
sinking
batış

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

Ufukta güneşin batışını izledik. - We watched the sun sinking below the horizon.

sinking
{f} bat

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats leave a sinking ship.

Güneş Batıdan batıyor. - The sun is sinking in the west.

sinking
çökme
sinking
çöküntü
sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
batarak
sinking
(isim) düşüş, batış, batırma, dermansızlık, halsizlik, açlıktan dermansızlık, işlevini yitirme, yavaş yavaş ödeme (borç), amorti etme, batma
sinking
(sıfat) yavaş yavaş kaybolan, zamanla azalan, azalan, amorti eden
sinking
{i} yavaş yavaş ödeme (borç)
sinking
{s} amorti eden
sinking
{i} açlıktan dermansızlık
sinking
{i} dermansızlık
sinking
{i} düşüş
sinking
{i} amorti etme
sinking
{s} azalan
sinking
{i} halsizlik
Английский Язык - Английский Язык
sinking
present participle of sink
Избранное