present participle of fur

listen to the pronunciation of present participle of fur
Английский Язык - Турецкий язык

Определение present participle of fur в Английский Язык Турецкий язык словарь

furring
kürk
furring
kireçlenme
furring
kireç tabakası
furring
kireç tabakası kazan
furring
kürk toplama
furring
i kürk
furring
{i} kireç tabakası (kazan)
furring
mim döşeme tahtasını düz tutmak için kirişin girintili yerlerine konulan tahta parçasl
furring
dil üzerindeki kir
furring
(Nükleer Bilimler) tüylenme
furring
{i} pas (dil)
Английский Язык - Английский Язык
furring
present participle of fur
Избранное