present participle of astound

listen to the pronunciation of present participle of astound
Английский Язык - Турецкий язык

Определение present participle of astound в Английский Язык Турецкий язык словарь

astounding
müthiş
astounding
sersemletici
astounding
hayret verici
astounding
aşırı şaşırtıcı
astounding
{s} şaşırtıcı

Sonuçlar şaşırtıcıydı. - The results were astounding.

Bu alandaki çiçek çeşitliliği şaşırtıcıdır. - The diversity of flowers in this area is astounding.

astounding
{s} şaşılacak
astounding
{s} şoke eden
Английский Язык - Английский Язык
astounding
present participle of astound

    Расстановка переносов

    pres·ent par·ti·ci·ple of as·tound

    Произношение

Избранное