preceding, former, previous

listen to the pronunciation of preceding, former, previous
Английский Язык - Турецкий язык

Определение preceding, former, previous в Английский Язык Турецкий язык словарь

foregoing
sözü geçen
foregoing
daha önce belirtilen
foregoing
(Kanun) yukarıda geçen
foregoing
söz
foregoing
önceki
foregoing
yukarıda sözü edilen
foregoing
{s} yukarıdaki
foregoing
bırak
Английский Язык - Английский Язык
{s} foregoing
preceding, former, previous
Избранное