pratik

listen to the pronunciation of pratik
Турецкий язык - Английский Язык
{s} practical

His idea is practical. - Onun fikri pratiktir.

His ideas are always practical. - Onun fikirleri her zaman pratiktir.

{i} practice

Tom practices playing the bassoon every day. - Tom her gün fagot çalarak pratik yapar.

To write good English requires a lot of practice. - İyi İngilizce yazma, çok fazla pratik gerektirir.

experience

Tom has no practical experience. - Tom'un hiçbir pratik deneyimi yoktur.

practical experience
banausic
in-
down to earth
practical experience; practical knowledge; practical skill
application, practice, putting into practice, carrying out
practical, capable of being put into practice in everyday life
practical, handy; applied; application, practice; practical experience/skill/knowledge
praxis
practical, pragmatic, down-to-earth, sensible
handy
rough and ready
applied
businesslike
practical, handy, useful
convenient
workaday
pragmatic
operable
functional
{i} practise

Tom practised his speech in front of the mirror. - Tom, konuşmasını aynanın karşısında pratik yaptı.

He usually wants to practise his English on me. - O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor

practic
pratic
active
pragmatical
exercitation
pratik yapmak
{f} practice

It takes years of practice to play the piano well. - Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir.

Tom showed up late to practice yesterday. - Tom dün pratik yapmak için geç geldi.

pratik yapmak
practise

He usually wants to practise his English on me. - O genellikle İngilizcesini benim üzerimde pratik yapmak istiyor

I want to practise my English. - İngilizcemi pratik yapmak istiyorum.

pratik (kimse)
practical
pratik bir şekilde
practically
pratik davranmamak
impractical
pratik davranmamak
be impractical
pratik eğitim
hands on training
pratik ingilizce
practical english
pratik iş görme usulü
rule of thumb
pratik kullanım
practical use
pratik olarak
a rule of thumb
pratik olmayan
unworkable
pratik uygulamalar
practical applications
pratik yaparak öğrenmek
(deyim) pick up
pratik yapma
practicing
pratik yapmak
dust off
pratik yapan kimse
practitioner
pratik bir şekilde
in a practical way
pratik amaçlı uygulama
practice implementation
pratik başlık
(Çevre) quick doff hood
pratik beceri
practical skill
pratik bilgi
(Hukuk) practical information
pratik bir valiz seti görmek istiyorum
I would like to see a practical set of luggage
pratik elastisite limiti
practical limit of elasticity
pratik kapasite
(Teknik,Ticaret) practical capacity
pratik kazandırmak
give someone practice
pratik mükemmelleştirir
practice makes perfect
pratik olarak
pratical
pratik olarak
practically

I'm practically an adult. - Ben pratik olarak yetişkinim.

Tom Jackson practically built this town. - Tom Jackson bu kasabayı pratik olarak inşa etti.

pratik olmama
impracticality
pratik olmama
impracticability
pratik olmayan
unpractical
pratik yapma etkisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) practice effect
pratik yapma limiti
(Pisikoloji, Ruhbilim) practice limit
pratik yapmak
to practice

I want to practice with you. - Sizinle pratik yapmak istiyorum.

I want to practice with you. - Seninle pratik yapmak istiyorum.

pratik yapmak
to practise, to practice
pratik yemek
instant meal
pratik yöntem
rule of thumb
pratik zeka
(Pisikoloji, Ruhbilim) practical intelligence
pratik zeka
quick-wit
pratik zekâ
ingenuity
pratik zekâlı
ingenious
pratik şey
practicality
teorik pratik
theoretical practice
pratik zekâ
presence of mind
pratik zekâ
drive
pratik zeka
ingenuity
pratik zekâ
philosophy
tehlike anında pratik zekâ
presence of mind
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerinin, kurallarının uygulanışı, kılgı, uygulama, tatbik, ameliye
Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı: "Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı."- R. N. Güntekin
Tatbiki, ameli
Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı
Kullanışlı
kılgın
ameli
pratik
Избранное