pornography featuring sexual penetration and other sexuality explicit acts

listen to the pronunciation of pornography featuring sexual penetration and other sexuality explicit acts
Английский Язык - Английский Язык
hardcore pornography
pornography featuring sexual penetration and other sexuality explicit acts

  Расстановка переносов

  por·nog·ra·phy fea·tur·ing sex·u·al pen·e·tra·tion and oth·er sex·u·al·i·ty ex·plic·it acts

  Турецкое произношение

  pôrnägrıfi fiçırîng sekşuıl penıtreyşın ınd ʌdhır sekşuälıti îksplîsıt äks

  Произношение

  /pôrˈnägrəfē ˈfēʧərəɴɢ ˈseksʜo͞oəl ˌpenəˈtrāsʜən ənd ˈəᴛʜər ˌseksʜo͞oˈalətē əkˈspləsət ˈaks/ /pɔːrˈnɑːɡrəfiː ˈfiːʧɜrɪŋ ˈsɛkʃuːəl ˌpɛnəˈtreɪʃən ənd ˈʌðɜr ˌsɛkʃuːˈælətiː ɪkˈsplɪsət ˈæks/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное