pole

listen to the pronunciation of pole
Английский Язык - Турецкий язык
{i} direk

Bu direk oldukça dikey değil. - That pole is not quite vertical.

Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder. - Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun.

kutup

Kayıtsızlık kutuplardaki buz gibidir: her şeyi öldürür. - Indifference is like the ice on the poles: it kills everything.

Bu kutup sonunda keskindir. - This pole is sharp at the end.

{i}
{i} sırık

Brezilyalı atlet Thiago Da Silva, Olimpiyat sırıkla atlama altın madalyasını kazandı ve bir olimpiyat rekoru kırdı. - The Brazilian athlete Thiago Da Silva won the Olympic pole vault gold medal and set an Olympic record.

Sırıkla atlamacı, yedi feetten fazla atladı. - The pole vaulter jumped more than seven feet.

(İnşaat) duvar dayağı
mıknatısın uçları
sırıkla destekle
ucay
ahşap dikme
sırıklamak
ok
{i} polonyalı
{i} beş metrelik uzunluk
(Tıp) Kutup, polus
be poles apart birbirine zıt olmak
{i} yelken direği
kutup,v.sırıkla destekle: n.direk
{i} fiz. kutup, ucay
mıknatıs kutbu
south pole güney kutbu
{i} bayrak direği
iki vektörün kesiştiği sıfır noktası
sır

Brezilyalı atlet Thiago Da Silva, Olimpiyat sırıkla atlama altın madalyasını kazandı ve bir olimpiyat rekoru kırdı. - The Brazilian athlete Thiago Da Silva won the Olympic pole vault gold medal and set an Olympic record.

Sırıkla atlamacı, yedi feetten fazla atladı. - The pole vaulter jumped more than seven feet.

{i} zıt karekterli kimse
{i} leh
positive pole müspet kutup
{i} karşıt uç
{i} gönder

Çocuklar Noel listelerini, Noel Baba okur umuduyla Kuzey Kutbu'na gönderdi. - The children sent their Christmas lists to the North Pole with the hope that Santa would read them.

{i} coğr. kutup
birbirine zıt iki kuvvetten biri
{i} sırık, direk, kazık
montaj direği
dikme
zıt karakterli kimse
pole vault
(Askeri,Spor) sırıkla yüksek atlama
Pole Star
Kutupyıldızı
Pole Star
Demirkazık
pole arm
kutup kolu
pole vault
sırıkla atlama

Sırıkla atlamacı, yedi feetten fazla atladı. - The pole vaulter jumped more than seven feet.

Brezilyalı atlet Thiago Da Silva, Olimpiyat sırıkla atlama altın madalyasını kazandı ve bir olimpiyat rekoru kırdı. - The Brazilian athlete Thiago Da Silva won the Olympic pole vault gold medal and set an Olympic record.

pole axed
kutup sarstım
pole bean
Sırık fasulyesi
pole dance
Kurulu bir direğe tutunarak yapılan striptiz dansı
pole dancing
Kurulu bir direğe tutunarak yapılan striptiz dansı
pole dancing
pole dans
pole dancing
Gece kulüplerinde bir direğe tutunarak yapılan striptiz dansı
pole jump
(Spor) Sırıkla yüksek atlama
pole jumping
(Spor) Sırıkla yüksek atlama
pole position
(Spor) Motorlu araç yarışlarında, yarış başlangıcında en avantajlı konum
pole reversal
kutup ters
pole shoe
kutup çarigi
pole sign
yol kenarında ikaz için kullanılan tabela
pole slipping
(Elektrik, Elektronik) (Elektrik) Kutup kaydırma
pole star
kutup yıldızı
pole to pole
kutuptan kutba
pole vaulting
(Spor) Sırıkla yüksek atlama
pole walking
(Spor) Arazide bir sopadan destek alınarak yapılan ritimli yürüyüş
pole charge
(Askeri) sırık imla hakkı
pole jump
sırıkla atlama
pole jump
yüksek atlama
pole jumper
yüksek atlamacı
pole jumper
sırıkla atlama atleti
pole of growth
(Ticaret) büyüme kutbu
pole of rotation
dönme kutbu
pole plate
direk tabanı
pole plate
dikme tabanı
pole scaffold
direkli iskele
pole setting
direk dikme
pole shoe
kutup çarığı
pole shoe
kutup papucu
pole star
öncü
pole star
yol gösterici
pole star
önder
pole star
kutupyıldızı [(Astronomi) ]
pole star
demirkazık [(Astronomi) ]
pole star
ucay yıldızı [(Astronomi) ]
pole star recorder
(Meteoroloji) kutup yıldızı kaydedicisi
pole structure
ahşap dikmeli yapım
pole tide
(Askeri) kutup gel-giti
pole vault
(Askeri) SIRIK ATLAMA
pole vault
yüksek atlama
pole vault
sırıkla (yüksek) atlama
pole vaulter
yüksek atlamacı
pole vaulter
sırıkla atlama atleti
pole walking
(Spor) kuzey disiplini yürüyüşü
pole weapon
(Askeri) sırıklı silah
pole zero plot
(Bilgisayar,Teknik) sıfır kutup çiziti
pole zero plot
sifir kutup ciziti
positive magnetic pole
artı kutup
positive pole
pozitif kutup
positive pole
anot
positive pole
artı uç
positive pole
artı yüklü uç
concrete pole
(İnşaat) beton direk
lighting pole
aydınlatma direği
multiple pole
katlı kutup
north pole
(Coğrafya) dünyanın en kuzey noktası
poles
kutuplar

Kayıtsızlık kutuplardaki buz gibidir: her şeyi öldürür. - Indifference is like the ice on the poles: it kills everything.

Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder. - Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun.

poling
(Tarım) destekleme
poling
(İnşaat) düşey iksa
poling
(Tarım) fidanı çubukla destekleme
ridge pole
çatı direği
salient pole
çıkık kutup
salient pole
çıkik kutup
set up a pole
direk dikmek
sheer pole
(Askeri) dıraveçe demiri
simple pole
yalın kutup
south pole
(Coğrafya) yeryüzünün en güney ucu
stout pole
(Denizbilim) palanga direği
stout pole
(Denizbilim) bumba
surveyor's pole
flama
North Pole
kuzey kutbu

Kuzey Kutbu'nda penguen yok. - At the North Pole, there are no penguins.

Kuzey kutbuna bir sefere gittiler. - They went on an expedition to the North Pole.

battery pole
akü kutbu
celestial pole
gökkutbu
double pole
çift kutup
double pole switch
çift kutuplu anahtar
low man on the totem pole
zurnanın son deliği
magnetic pole
manyetik kutup
magnetic pole
mıknatıs kutbu
magnetic pole strength
manyetik kutup şiddeti
mean pole
ortalama kutup
negative pole
negatif kutup
range pole
jalon
range pole
gözlem çubuğu
single pole
tek kutuplu
south pole
güney kutbu

Onun Güney Kutbundan döndüğünü gazetede gördüm. - I saw in the paper that he had returned from the South Pole.

Ne istiyorsun? diye sordu yerli şef. İngiliz general Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna kadar olan tüm araziyi istiyoruz dedi. - What do you want? asked the Indian chief. We want all the land from the North Pole to the South Pole, said the English general.

telegraph pole
telgraf direği
telephone pole
alısün direği
telephone pole
telefon direği

Mühendis telefon direğine tırmandı. - The engineer climbed the telephone pole.

Motosiklet telefon direğine çarptı. - The motorbike struck the telephone pole.

tent pole
çadır direği
totem pole
totem direği
totem pole
totem heykeli
utility pole
çıngı direği
Poles
polonyalılar
analogous pole
analog kutup
barber pole
berber kutup
be up the pole
çakırkeyif olmak
claw pole
(Mühendislik) Pençe kutup
claw-pole altenator
tırnaklı alternatör
commutating pole
komütasyon kutbu
flag pole
Bayrak direği
hop pole
hop kutup
mine pole
maden direği
not touch with a bare pole
çıplak kutup ile dokunmayın
pike pole
sirikli kanca, yangın kancası
poles
inik
ski pole
Kayak batonu, kayak sopası
tide pole
gelgit ölçeği, kabarma alçalma gönderi
totem pole
Totem
toward a pole of the earth
bir toprak pole doğru
two pole
iki kutuplu
up the pole
kadar kutup
animal pole
(Biyoloji) döller kutup
animal pole
(Biyoloji) animal kutup
barber's pole
berberin kapısındaki kırmızı beyaz işaret
battery pole
akümlatör kutbu
be up the pole
zor durumda olmak
be up the pole
sarhoş olmak
be up the pole
zorda olmak
bean pole
{i} fasulye sırığı
bean pole
{i} fasulye sırığı gibi kimse
blue pole
mavi kutup
celestial pole
göksel kutup
celestial pole
kuzey kutbu [astr.]
complex conjugate pole
karmasik eslenik kutuplar
derrick pole
(İnşaat) derik vinç direği
euler pole
euler kutbu
euler pole
levha tektoniğinde levha hareketlerinin çalışılmasında kullanılan teorik bir dönme kutbu
fishing pole
olta kamışı
ice pole
(Meteoroloji) buz kutbu
lattice pole
kafes direk
light pole
(Tekstil) uyarı lambası kolonu
multiple pole
katli kutup
negative pole
(isim)gatif kutup, eksi uç, katot
overhead line pole
hava hattı direği
range pole
(Askeri) hizalama çubuğu
range pole
(Askeri) NİŞAN ŞAHISI: Ölçmecilerin, bir noktayı ilerdeki başka bir noktadan gözetliyebilmeleri için o noktaya diktikleri taksimatlı direk. Buna (ranging pole) da denir
ridge pole
(Askeri) ÇADIR TAVAN KİRİŞİ: Mahruti olmayan çadırlarda, çadır çatısının uzunluğunca yatay takviye kirişi
scaffolding pole
iskele direği
simple pole
yalin kutup
survey pole
(Askeri) NİŞAN ŞAHISI: Mesahacıların bir noktayı uzakça bir mesafeden gözetlemek için o noktaya diktikleri taksimatlı direk. Buna (range pole) ve (ranging pole) de denir
survey pole
(Askeri) uzaklık ölçüm mirası
the South Pole
Güney Kutbu

Güney Kutbu, Kuzey Kutbu'ndan çok daha soğuktur. - The South Pole is a lot colder than the North Pole.

Ne istiyorsun? diye sordu yerli şef. İngiliz general Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna kadar olan tüm araziyi istiyoruz dedi. - What do you want? asked the Indian chief. We want all the land from the North Pole to the South Pole, said the English general.

tide pole
(Coğrafya) kabarma alçalma gönderi
tide pole
(Coğrafya) gelgit ölçeği
unit pole
(Fizik) kutup birimi
unit pole
(Fizik) birim ucay
utility pole
elektrik direği
vaulting pole
yüksek atlama sırığı
wooden pole
ağaç tel direk
Английский Язык - Английский Язык
A person from Poland or of Polish descent
(Can we clean up() this sense?) In the mathematical field of complex analysis, a pole of a meromorphic function is a certain type of singularity that behaves like the singularity of \frac{1}{z^n} at z = 0
Either of the two points on the earth's surface around which it rotates; also, similar points on any other rotating object
A long fiberglass sports implement used for pole vaulting
A contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves
Originally, a stick; now specifically, a long and slender piece of metal or (especially) wood, used for various construction or support purposes
A type of basic fishing rod
To propel by pushing with poles, to push with a pole

Huck Finn poled that raft southward down the Mississippi because going northward against the current was too much work.

A unit of length, equal to a perch (¼ chain or 5½ yards)
A point of magnetic focus, especially each of the two opposing such points of a magnet (designated north and south)
A fixed point relative to other points or lines
{v} to furnish, fasten or stick upon a long pole
{n} a staff, perch, five yards and a half, extremity of the earth, point, native of Poland
emphasis If you say that two people or things are poles apart, you mean that they have completely different beliefs, opinions, or qualities. English prelate. The last Roman Catholic archbishop of Canterbury (1556), he was a leading figure in the Counter Reformation. someone from Poland (Poljane , from pole ). to push a boat along in the water using a pole. bisj pole North Pole pole construction pole vault Pole Reginald South Pole totem pole
A pole is a long thin piece of wood or metal, used especially for supporting things. The truck crashed into a telegraph pole He reached up with a hooked pole to roll down the metal shutter
A Pole is a Polish citizen, or a person of Polish origin
The earth's poles are the two opposite ends of its axis, its most northern and southern points. For six months of the year, there is hardly any light at the poles. see also North Pole, South Pole
The two poles of a range of qualities, opinions, or beliefs are the completely opposite qualities, opinions, or beliefs at either end of the range. The two politicians represent opposite poles of the political spectrum
To convey on poles; as, to pole hay into a barn
one of the two ends of a magnet where the magnetism seems to be concentrated
One of two opposing forces or parts, such as on a source of electrical power. (plus minus)
A long, slender piece of wood; a tall, slender piece of timber; the stem of a small tree whose branches have been removed; as, specifically: (a) A carriage pole, a wooden bar extending from the front axle of a carriage between the wheel horses, by which the carriage is guided and held back
long, slender, wooden rod, as in: He got his fishing pole and went down to the lake
a long (usually round) rod of wood or metal or plastic
A portion of a filter circuit The more poles a filter has, the more abrupt its cutoff slope will be Each pole causes a slope of 6 dB per octave; typical filter configurations are two-pole (12 dB/oct) and four-pole (24 dB/oct) See rolloff
{f} move a boat by using pole
The upper and lower areas of the ball, much like the poles on the globe
the point at which a planets axis of rotation crosses the planet
A vertex of a B-spline curve
A varying unit of length (about 16-1/2 feet) or an area equal to a square rod (30 25 square yards) See Perch
Either extremity of an axis of a sphere; especially, one of the extremities of the earth's axis; as, the north pole
one of two antipodal points where the Earth's axis of rotation intersects the Earth's surface one of two points of intersection of the Earth's axis and the celestial sphere deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole support on poles; "pole climbing plants like beans
-For some purposes of analysis Whitehead breaks an actual entity into two distinguishable parts, its mental pole and its physical pole The physical pole answers to what, in Figure 2 of this book, is labeled the first phase of concrescence, the initial phase of conformal feelings; the mental pole answers to what in Figure 2 is labeled the supplemental phases-i e , the originative phases of conceptual feelings and comparative feelings
one of two points of intersection of the Earth's axis and the celestial sphere
A unit of length. Equal to a rod, a perch, ¼ chain or 5½ yards
a native or inhabitant of Poland
The most desirable place to start a race The front car on the inside line as the cars approach the green flag at the beginning of a race
A portion of a filter circuit The more poles a filter has, the more abrupt its cutoff slope will be Each pole causes a slope of 6dB per octave; typical filter configurations are two-pole (12dB/oct) and four-pole (24dB/oct) See rolloff slope
support on poles; "pole climbing plants like beans"
As in "2 pole filter" and "4 pole filter" The more poles a filter has, the more abrupt its cutoff slope will be, and the more accurate the filter will be in reducing unwanted frequencies
deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole
The best position in which to start a race, in the front row on the inside position Originated in horse racing, where a brass fanfare calls horses to the post, which is like a pole, except shorter Often there is an actual pole at the start/finish line giving the lineup
To furnish with poles for support; as, to pole beans or hops
one of two antipodal points where the Earth's axis of rotation intersects the Earth's surface
{i} axis point of a sphere; one item from a pair of oppositions; rod, staff; long staff on which a flag is raised, flag pole
A round, lightweight shaft with a basket and spike on the lower end, a handle and strap at the upper end In Nordic skiing, the poles are used primarily for propulsion In Alpine skiing, they're used mainly to help maintain balance and to assist in making turns
A long and slender piece of metal, wood etc
A measuring stick; also, a measure of length equal to 5&?; yards, or a square measure equal to 30&?; square yards; a rod; a perch
(e) A pole on which climbing beans, hops, or other vines, are trained
The firmament; the sky
a long (usually round) rod of wood or metal or plastic one of the two ends of a magnet where the magnetism seems to be concentrated a long fiberglass sports implement used for pole vaulting one of two divergent or mutually exclusive opinions; "they are at opposite poles"; "they are poles apart"
One of the opposite or contrasted parts or directions in which a polar force is manifested; a point of maximum intensity of a force which has two such points, or which has polarity; as, the poles of a magnet; the north pole of a needle
Such a point is called the pole of that circle; as, the pole of the horizon; the pole of the ecliptic; the pole of a given meridian
The point at either end of the invisible line known as the axis Planets have a south pole and a north pole Q R RADIO WAVE A type of energy that is made by charged particles such as electrons moving back and forth
The spinnaker pole
A point upon the surface of a sphere equally distant from every part of the circumference of a great circle; or the point in which a diameter of the sphere perpendicular to the plane of such circle meets the surface
An extreme point of an axis, e.g. magnetically or geographically. (North pole, South pole)
The intersection of the Earth's axis of daily rotation with the surface of the Earth or the celestial sphere
See Polarity, and Polar, n
a young tree usually between four and eight inches (10 and 20 centimeters) in diameter
To stir, as molten glass, with a pole
Young tree at least 4 inches and less than 8 to 12 inches in d b h (26)
(b) A flag pole, a pole on which a flag is supported
A tree harvested during the first or second thinnings of a woodland Poles are already established and will have been growing for many years, although they are not yet mature
Point at which Axis of Rotation of a Sphere Meets its Surface
propel with a pole; "pole barges on the river"; "We went punting in Cambridge"
A pole is a removable boom
To impel by a pole or poles, as a boat
The most desirable place to start a race The pole is on the inside of the track at the start/finish line
A combination of mating relay contacts: normally open, normally closed, or both
Pole Star
The star nearest to Earth's axis when extended above the North Pole: currently Polaris, formerly Thuban
pole building
A similar building in which metal poles are used instead of timbers
pole building
A building constructed around a frame of timbers
pole dancer
an erotic dancer who uses a pole in her act
pole dancers
plural form of pole dancer
pole dances
plural form of pole dance
pole fitness
A program of exercise centered around a gymnastics perfomed on a pole
pole jam
A trick where the skateboarder skates over a bent pole
pole position
The top qualifying position for a race, on the inside of the front row at the starting line

Smith once again enjoys the pole position.

pole position
first place, favourite
pole positions
plural form of pole position
pole star
A guide or guiding principle
pole star
The star nearest a celestial pole of a planet

Polaris is currently (long-term) the Pole Star of our blue planet Earth.

pole stars
plural form of pole star
pole vault
a jumping event contested in track and field which requires an athlete to carry a fiberglass pole down a runway, plant the pole into a vaulting box and vault over a fiberglass bar, landing on a matted pit
pole vaulter
An athlete who competes in the pole vault
pole-vault
To perform a pole vault
pole-vault
To vault over something using a pole vault
pole-vaulter
A person who pole-vaults
pole-vaulting
Present participle of pole-vault
pole-vaulting
The sport of performing pole vaults, especially in a competition
pole dance
Pole dancing is a form of dancing/gymnastics that takes muscular endurance and coordination as well as sensuality. It involves dancing sensually with a vertical pole and is often used in strip clubs and gentlemen's clubs, although more recently artistic pole dancing (Chinese poles) is used in cabaret/circus and stage performance in a non-erotic environment. In a strip club setting, pole dancing is often performed less gymnastically and combined with striptease, and/or lap dancing between performers. The dancer(s) may simply hold the pole, or use it to perform more athletic moves such as climbs, spins, and body inversions. Upper body and core strength are important to proficiency, which takes time to develop
pole dancing
Pole dancing is a form of dancing/gymnastics that takes muscular endurance and coordination as well as sensuality. It involves dancing sensually with a vertical pole and is often used in strip clubs and gentlemen's clubs, although more recently artistic pole dancing (Chinese poles) is used in cabaret/circus and stage performance in a non-erotic environment. In a strip club setting, pole dancing is often performed less gymnastically and combined with striptease, and/or lap dancing between performers. The dancer(s) may simply hold the pole, or use it to perform more athletic moves such as climbs, spins, and body inversions. Upper body and core strength are important to proficiency, which takes time to develop
pole jump
(Spor) The athletic event of vaulting over a horizontal bar with the aid of a long flexible rod held in the hands to give extra spring; a vault so performed
pole jumping
(Spor) The athletic event of vaulting over a horizontal bar with the aid of a long flexible rod held in the hands to give extra spring; a vault so performed
pole vault
(Spor) Pole vaulting is a track and field event in which a person uses a long, flexible pole (which today is usually made either of fiberglass or carbon fiber) as an aid to leap over a bar
pole vaulting
(Spor) Pole vaulting is a track and field event in which a person uses a long, flexible pole (which today is usually made either of fiberglass or carbon fiber) as an aid to leap over a bar
pole walking
(Spor) Nordic walking, also known by ski walking, pole walking or fitness walking is a sport consisting in walking with ski poles
Pole Star
the Pole Star a star that is almost directly over the North Pole and that can be seen from the northern part of the world
pole bean
Any of various cultivated climbing beans that grow on poles or supports
pole construction
Method of building that dates back to the Stone Age. Excavations in Europe show rings of stones that may have braced huts made of wooden poles or weighted down the walls of tents made of animal skins supported by central poles. Two types of Native American pole structures were the wigwam and longhouse. Pole-and-thatch dwellings are common in the Caribbean, Mesoamerica, and the Pacific Islands; bamboo-pole dwellings constructed on piles are found in many wet areas of Asia. A southern African method utilizes a ring of poles that is inserted into the ground, brought together in a crest, and expertly thatched. Today, pole construction employs a vertical structure of pressure-treated wood poles firmly embedded in the ground as a pier foundation. See also tent structure
pole horse
A horse harnessed to the pole of a vehicle
pole horse
a draft horse harnessed alongside the shaft or pole of a vehicle the horse having a starting position next to the inside rail in a harness race
pole position
When a racing car is in pole position, it is in front of the other cars at the start of a race. the front position at the beginning of a car or bicycle race
pole position
The driver who starts from the top of the grid is said to be on pole position This prefered position is usually earned through qualifying
pole position
A Coveted front inside starting spot given to the driver with the best qualifying speed
pole position
The first position on the starting grid, awarded to the fastest qualifier
pole position
in a race, the pole position is in the front line, inside, closest to the inside of the first curve
pole position
The first place on the starting grid, as awarded to the driver who lapped fastest during qualifying
pole position
the most favorable position at the start of a race
pole position
A start position for a race where a car is in the very front of the starting grid Usually the most desirable position to start from, because other cars must pass you to be in the lead
pole star
North Star, star above the North Pole
pole vault
a competition that involves jumping over a high crossbar with the aid of a long pole
pole vault
The pole vault is an athletics event in which athletes jump over a high bar, using a long flexible pole to help lift themselves up. the sport of jumping over a high bar using a long pole vaulter vaulting. Track-and-field event consisting of a vault for height over a crossbar with the aid of a long pole. It became a competitive sport in the mid-19th century and was included in the first modern Olympic Games. In competition, each vaulter is given three chances to clear a specific height. The bar is raised progressively until a winner emerges
pole vault
athletic event where one leaps for height by vaulting over a bar with the aid of a long pole
pole vaulter
A pole vaulter is an athlete who performs the pole vault
pole-axed
If someone is pole-axed, they are so surprised or shocked that they do not know what to say or do. Sitting pole-axed on the sofa, Mahoney stared in astonishment at the spectacle before him
pole-vaulter
{i} athlete who competes in the pole vault sport
positive pole
pole opposite the negative pole on a battery, place from which electricity leaves its source
positive pole
the pole of a magnet that points toward the north when the magnet is suspended freely the terminal of a battery that is connected to the positive plate
North Pole
The Geomagnetic North Pole of Earth
North Pole
The Magnetic North Pole of Earth
North Pole
The northernmost point on Earth, the point of latitude 90°
South Pole
The southernmost point on Earth; that point in Antarctica where Earth's axis of rotation passes through Earth's surface
South Pole
Earth's geomagnetic south pole
South Pole
Earth's magnetic south pole
barber pole
A type of sign used by barbers, most traditionally a pole with a helix of red and white stripes, in the US including blue, sometimes moving
barber's pole
Alternative form of barber pole
barge pole
A type of quant pole used to propel a barge through the water
bean-pole
A variant spelling of beanpole
celestial pole
An imaginary point situated where a planet's axis intersects the celestial sphere
fishing pole
A pole used for fishing
gee pole
a sturdy pole, lashed to the side of a sled, and used for steering and support
geographic North Pole
The point located at 90 degrees latitude north. The magnetic North Pole (where compasses point) may vary from where the Geographic north pole is
gin pole
A long, supporting pole used during the erection of a mast or pylon
keep it on the barber pole
To do something correctly
lodge pole
A pole used to support the covering of traditional temporary structures in the American West
magnetic North Pole
The point on the Earth where compasses point to. It is constantly drifting and is currently located on Ellesmere Island some 1,000 km from the geographic North Pole
north pole
The northernmost point on celestial bodies other than Earth
north pole
The positive pole of a magnetic dipole that seeks geographic north
north-pole
Attributive form of north pole, noun

north-pole Martians.

not touch something with a ten foot pole
To avoid something at all costs; to refuse to associate with something; signifies a strong aversion

Serious actors of the world wouldn't touch the part with a ten-foot pole.

not touch something with a ten foot pole
To be unable (perhaps figuratively) to approach something or someone

the stock's gone up from nothin' out o' sight. You couldn't tech that stock with a ten-foot pole!.

pike pole
A particular kind of long tool with various uses in firefighting
quant pole
A long pole for propelling a punt or barge
range pole
A rod or pole, marked with alternating red and white bands, used by surveyors for sighting
ski pole
A slender stick used by skiers in both hands to improve speed and balance
south pole
The negative pole of a magnetic dipole that seeks geographic south
south pole
The southernmost point on celestial bodies other than Earth
south-pole
Attributive form of south pole, noun

south-pole Martians.

taxi pole
A pole in the street alongside a place where members of the public can hire taxis
telegraph pole
A telegraph post
telephone pole
A utility pole that supports telephone lines
ten foot pole
See not touch something with a ten foot pole
totem pole
Native American sculpture made by carving trees
touch with a barge pole
Get romantically involved with

I wouldn't touch him with a barge pole!.

trolley pole
A pole of wood or metal, used to transfer electricity from an overhead wire to power a streetcar or trolley bus
utility pole
A tall cylinder, often embedded with climbing spikes above normal reach, made from the trunk of a tree, usually topped by a cross beam, used by a public utility to carry wire, cable or conduit through the air, for the transportation of electricity, cable television, telephone or similar services, in an urban area or over short distances. Also referred to as a telephone pole
whisker pole
A removable spar extending from the mast to the jib clew used to control the position and shape of the sail when broad reaching or running
barber's pole
A pole painted with spiralling red and white stripes and hung outside barbers' shops as a business sign
not to touch something with a ten-foot pole
(deyim) Consider something completely undesirable or uninteresting. "Some people won't touch spinach with a ten-foot pole."; "Kids who wouldn't touch an encyclopedia with a ten-foot pole love to find information with this computer program."
whisker pole
A spinnaker pole is a spar used in sailboats (both dinghys and yachts) to help support and control a variety of headsails, particularly the spinnaker. However, it is also used with other sails, such as genoas and jibs, when sailing downwind with no spinnaker hoisted. (Since the load on a spinnaker pole is very light on this point of sailing, sometimes a special light spinnaker pole called a whisker pole is used in these circumstances.)
North Pole
point in the Arctic Ocean which is the northern end of the axis of the Earth's rotation, the Arctic region
North Pole
The North Pole is the place on the surface of the earth which is farthest towards the north. the most northern point on the surface of the Earth magnetic pole, South Pole. Northern end of the Earth's geographic axis, located at 90° N latitude, the northern point from which all meridians of longitude start. Lying in the Arctic Ocean and covered with drifting pack ice, it has six months of constant sunlight and six months of total darkness each year. Robert E. Peary claimed to have reached the pole by dogsled in 1909, but that is now in dispute; Roald Amundsen and Richard E. Byrd claimed to have reached it by air in 1926. The geographic pole does not coincide with the magnetic North Pole, which in 2001 lay at about 81°30 N, 110°8 W, or with the geomagnetic North Pole, which is at about 79°13 N, 71°16 W
Reginald Pole
born March 3, 1500, Stourton Castle, Staffordshire, Eng. died Nov. 17, 1558, London English Catholic prelate. A cousin of Henry VII, Pole was sent by Henry VIII to study in Italy (1521-27) and given minor offices in the church. Critical of Henry's antipapal policies, he wrote In Defense of Ecclesiastical Unity (1536) to defend the pope's spiritual authority. As cardinal, he was sent by Pope Paul III on missions to persuade Catholic monarchs to depose Henry. These efforts angered Henry, who executed Pole's brother, Lord Montague (1538), and his mother, Margaret, countess of Salisbury (1541). Pole was named papal governor of the Patrimony of St. Peter and later was presiding legate at the Council of Trent. When the Catholic Mary Tudor became queen as Mary I in 1553, he was appointed legate for England; there he instituted church reforms and was a strong influence on the queen. He was appointed archbishop of Canterbury (1556), but a conflict between the papacy and England's ally Spain caused the pope to cancel Pole's authority and declare him a heretic. Demoralized, he died 12 hours after the death of Queen Mary
South Pole
The South Pole is the place on the surface of the earth which is farthest towards the south. the most southern point on the surface of the Earth magnetic pole, north pole north pole. Southern extremity of the Earth's axis, located at latitude 90° S. It is the southern point from which all meridians of longitude start. The area around it is a lofty plateau in west-central Antarctica, with ice as much as 8,850 ft (2,700 m) thick. It has six months of complete daylight and six months of total darkness each year. It was first reached by the Norwegian explorer Roald Amundsen in 1911, one month before the expedition led by British explorer Robert Falcon Scott; U.S. explorer Richard E. Byrd flew to the pole in 1929. The geographic pole does not coincide with the magnetic South Pole, which lies on the Adélie Coast about 66°00 S, 139°06 E; it moves about 8 mi (13 km) to the northwest each year. The geomagnetic South Pole also moves; during the early 1990s it was located about 79°13 S, 108°44 E, and in 2000 it was 65°39 S, 140° 01 E
South Pole
southernmost place upon the earth, Antarctica, point which is determined to be the southern axis of the Earth's rotation
animal pole
The portion of an egg that is opposite the vegetal pole and that contains the nucleus and most of the cytoplasm
barge pole
a long pole used to propel or guide a barge; "I wouldn't touch it with a barge pole"
barge pole
{i} long rod used to manually propel or guide a barge
barge pole
If you say that you wouldn't touch something with a barge pole, you mean that you would not want to have anything to do with it, either because you do not trust it, or because you do not like it
barge pole
a long pole used to propel or guide a barge; "I wouldn't touch it with a barge pole
bean pole
{i} pole that bean plants climb on; (nickname for) very tall and skinny person
bisj pole
Carved wooden pole used in the religious rites of the South Pacific islands. The poles, 12-26 ft (4-8 m) tall, resemble an upended canoe with an exaggerated prow; they consist of carved figures placed one atop the other (thought to represent deceased ancestors) and terminate in a flat projection of ornate, openwork ornament. They are intended to harbour the souls of the dead, keeping them away from the village, and are also used to transmit magical powers. See also totem pole
celestial pole
The point where the Earth's axis of daily rotation strikes the celestial sphere The sky appears to rotate about this point Polaris, the North Star is close to the North Celestial Pole
celestial pole
The sky can be imagined as a sphere surrounding Earth As Earth rotates the sky appears to move Standing at the north pole, the point directly above in the sky would be the North Celestial Pole, and all the stars would appear to revolve about this point On the opposite side of the sky is the South Celestial Pole By aiming an equatorially-mounted telescope's mount toward the celestial pole it can keep up with the rotation of Earth using a simple clock drive
celestial pole
These are simply the projections of the Earth's poles, onto the celestial sphere The declinations of the North and South celestial poles are 90°N and 90°S respectively The star Polaris is very close to the North celestial pole The poles provide an easy way of measuring latitude Simply, the angle between the pole and the horizon, in degrees, is the equivalent to your latitude See also celestial equator
celestial pole
Either of the two points of intersection of the celestial sphere and the extended axis of the earth, labeled N or S to indicate whether the north celestial pole or the south celestial pole
celestial pole
The northern and southern lengthening of the Earth's rotation axis, respectively, projected on the celestial sphere
celestial pole
Either of two diametrically opposite points at which the extensions of the earth's axis intersect the celestial sphere
celestial pole
One of the two points in the sky around which the celestial sphere seems to rotate
celestial pole
Points above the Earth's north and south poles
fishing pole
a rod of wood or steel or fiberglass that is used in fishing to extend the fishing line
flag pole
pole on which a flag is raised and flown
hop pole
a tall pole to support the wires on which the hop plant is trained
magnetic pole
either of two points where the lines of force of the Earth's magnetic field are vertical
magnetic pole
either of two areas near the North and South poles of the Earth which attracts compass needles
negative magnetic pole
the pole of a magnet that points toward the south when the magnet is suspended freely
north magnetic pole
region in the north where a compass needle points, northern axis of the Earth's magnetic field
north pole
Surface location defined by the intersection of the polar axis with Earth's surface in the Northern Hemisphere This location has a latitude of 90 degrees North
north pole
The portion of a magnetized object that, if free to move, will point toward the portion of the Earth geographically designated as North; lines of flux emanate from the North pole and enter the South pole
north pole
The geographical location at 90°N latitude in the northern hemisphere where the Earth's axis of rotation intersects the surface of the Earth
north pole
One end of a magnet This ends pooints north if the magnet can move
north pole
The north pole is the furthest point north on the earth It is located in the Arctic and the imagionary axis of rotation line (discussed above) passes through the north pole, straight to the south pole (see below) Return to Seasonal Temperature Effects
north pole
The "top" point of the line about which the earth rotates
north pole
The north pole of a magnet is the one attracted to the magnetic north pole of the earth This north-seeking pole is identified by the letter N By accepted convention, the lines of flux travel from the north pole to the south pole
north pole
1 In astronomy, that end of the axis of rotation of a celestial body at which, when viewed from above, the body appears to rotate in a counter-clockwise direction [Ed note: Original text read "clockwise" instead of "counter-clockwise"] See celestial pole, ecliptic pole, geographical pole, geomagnetic pole, magnetic pole
north pole
That magnetic pole which attracts the geographic North pole
poles
A way of picturing magnetic phenomena All magnets are considered to be "dipoles", having both a North pole (which would point North if used in a compass) and a South pole (which would point South if used in a compass In an alternator, generator, or motor the number of Poles is a measure of how many coils, permanent magnets or electromagnets are in the armature or stator
poles
The two extreme points at the ends of the Earth in the North and South
poles
the stabilizing struts between the basket, the burner mount and the load cables On some balloons the poles are actually load-bearing elements; on others they simply act as stiff or slightly flexible guides for the actual load-bearing elements and connections from envelope sensors to the instrument console Also referred to as "burner supports", "supports" or "flexi poles" there main job is to stop the burner knocking you on the head during landing
poles
The parts of a magnet where the magnetic field is strongest
poles
The magnetic poles set up inside an electric machine by the placement and connection of the windings
poles
Values of complex frequency, which make the transfer function infinite Factors of the denominator of the transfer function polynomial
poles
Small-diameter wood used in an unprocessed form for construction, fence posts and other purposes
poles
Magnetic devices set up inside the motor by the placement and connection of the windings Divide the number of poles into 7200 to determine the motor's normal speed For example, 7200 divided by 2 poles equals 3600 RPM
poles
are the most northerly and southerly points on the Earth Once each day the Earth spins around its axis, which is a straight line, through the Earth, between these poles
poles
Trees that are used in making poles; typically telephone poles
poles
The ends of a magnet, where its magnetism appears to be concentrated
poles
usually used to name the precise top and bottom of the ball, the North and South poles May also be called points A and B
poles
The two ends of a magnet that have maximum forces of attraction
poles
plural of pole
poles
Timbers in the round usually used to support power or telephone lines
poling
The operation of dispersing worm casts over the walks with poles
poling
present participle of pole
poling
The act of supporting or of propelling by means of a pole or poles; as, the poling of beans; the poling of a boat
poling
One of the poles or planks used in upholding the side earth in excavating a tunnel, ditch, etc
ski pole
a pole with metal points used as an aid in skiing
ski pole
A lightweight pole with a handgrip, sometimes a wrist strap, and a sharp point encircled slightly above by a disk, used in pairs by snow skiers
south celestial pole
the celestial pole above the southern hemisphere
Турецкий язык - Английский Язык

Определение pole в Турецкий язык Английский Язык словарь

çadır çanağı/göbeği piece at the top of a tent pole
to which the canvas is attached
özek ağacı the long central pole of
a four-wheeled farm wagon
pole
Избранное