plural form of wardrobe malfunction

listen to the pronunciation of plural form of wardrobe malfunction
Английский Язык - Английский Язык
wardrobe malfunctions
plural of wardrobe
wardrobes
plural form of wardrobe malfunction

  Расстановка переносов

  plu·ral form of ward·robe mal·func·tion

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv wôrdrōb mälfʌngkşın

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈwôrdˌrōb malˈfəɴɢksʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈwɔːrdˌroʊb mælˈfʌŋkʃən/

  Слово дня

  ides
Избранное