plural form of uncharted water

listen to the pronunciation of plural form of uncharted water
Английский Язык - Английский Язык
uncharted waters
plural form of uncharted water

  Расстановка переносов

  plu·ral form of un·chart·ed wa·ter

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv ınçärtîd wôtır

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ənˈʧärtəd ˈwôtər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ənˈʧɑːrtɪd ˈwɔːtɜr/

  Слово дня

  prudential
Избранное