plural form of transcendental number

listen to the pronunciation of plural form of transcendental number
Английский Язык - Английский Язык
transcendental numbers
plural form of transcendental number

  Расстановка переносов

  plu·ral form of tran·scen·den·tal num·ber

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv tränsındentıl nʌmbır

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˌtransənˈdentəl ˈnəmbər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˌtrænsənˈdɛntəl ˈnʌmbɜr/

  Слово дня

  anaphora
Избранное