plural form of rollover cable

listen to the pronunciation of plural form of rollover cable
Английский Язык - Английский Язык
rollover cables
plural of rollover
rollovers
plural form of rollover cable

  Расстановка переносов

  plu·ral form of rollover Ca·ble

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv rōlōvır keybıl

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrōˌlōvər ˈkābəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈroʊˌloʊvɜr ˈkeɪbəl/

  Слово дня

  anaphora
Избранное