plural form of pathetic fallacy

listen to the pronunciation of plural form of pathetic fallacy
Английский Язык - Английский Язык
pathetic fallacies
plural form of pathetic fallacy

  Расстановка переносов

  plu·ral form of pa·thet·ic fal·la·cy

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv pıthetîk fälısi

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv pəˈᴛʜetək ˈfaləsē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv pəˈθɛtɪk ˈfæləsiː/

  Слово дня

  laodicean
Избранное