plural form of mountain gorilla

listen to the pronunciation of plural form of mountain gorilla
Английский Язык - Английский Язык
mountain gorillas
plural of mountain
mountains
plural form of mountain gorilla

  Расстановка переносов

  plu·ral form of Moun·tain go·ril·la

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv mauntın gırîlı

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈmountən gərˈələ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈmaʊntən ɡɜrˈɪlə/

  Слово дня

  eschatology
Избранное