plural form of mountain buzzard

listen to the pronunciation of plural form of mountain buzzard
Английский Язык - Английский Язык
mountain buzzards
plural of mountain
mountains
plural form of mountain buzzard

  Расстановка переносов

  plu·ral form of Moun·tain buz·zard

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv mauntın bʌzırd

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈmountən ˈbəzərd/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈmaʊntən ˈbʌzɜrd/

  Слово дня

  hemidemisemiquaver
Избранное