plural form of minimal pair

listen to the pronunciation of plural form of minimal pair
Английский Язык - Английский Язык
minimal pairs
plural form of minimal pair

  Расстановка переносов

  plu·ral form of min·i·mal pair

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv mînımıl per

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈmənəməl ˈper/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈmɪnəməl ˈpɛr/

  Слово дня

  dinkum
Избранное