plural form of golden oldie

listen to the pronunciation of plural form of golden oldie
Английский Язык - Английский Язык
golden oldies
plural form of golden oldie

  Расстановка переносов

  plu·ral form of gold·en old·ie

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv gōldın ōldi

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈgōldən ˈōldē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɡoʊldən ˈoʊldiː/

  Слово дня

  bilk
Избранное