plural form of finishing school

listen to the pronunciation of plural form of finishing school
Английский Язык - Английский Язык
finishing schools
plural form of finishing school

  Расстановка переносов

  plu·ral form of finishing school

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv fînîşîng skul

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈfənəsʜəɴɢ ˈsko͞ol/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈfɪnɪʃɪŋ ˈskuːl/

  Слово дня

  sic
Избранное