plural form of adipose fin

listen to the pronunciation of plural form of adipose fin
Английский Язык - Английский Язык
adipose fins
plural form of adipose fin

  Расстановка переносов

  plu·ral form of ad·i·pose Fin

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv ädıpōs fîn

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈadəˌpōs ˈfən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈædəˌpoʊs ˈfɪn/

  Слово дня

  dreary
Избранное