plural form of abominable snowman

listen to the pronunciation of plural form of abominable snowman
Английский Язык - Английский Язык
abominable snowmen
plural form of abominable snowman

  Расстановка переносов

  plu·ral form of a·bo·mi·na·ble snow·man

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv ıbämınıbıl snōmän

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv əˈbämənəbəl ˈsnōˌman/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv əˈbɑːmənəbəl ˈsnoʊˌmæn/

  Слово дня

  nuptial
Избранное