plucked string instrument; the instrument most widely used in the 16th century

listen to the pronunciation of plucked string instrument; the instrument most widely used in the 16th century
Английский Язык - Турецкий язык

Определение plucked string instrument; the instrument most widely used in the 16th century в Английский Язык Турецкий язык словарь

lute
(Muzik) luth eski telli bir çalgı
lute
balçık
lute
lök
lute
kopuz
lute
ut
lute
ud
lute
{f} ut çalmak
lute
{i} lök, lökün
lute
kopuzcu
lute
i., müz. lavta
lute
lavta cinsinden telli saz
lute
(fiil) ut çalmak, macun ile sıvamak, lökünlemek
lute
böyle bir bileşimle sıvamak
lute
sıva/ut
lute
borunun ek yerlerini yapıştırmak için kullanılan ince toz haline getirilmiş bir kil bileşimi
lute
{i} macun
lute
{f} lökünlemek
Английский Язык - Английский Язык
lute
plucked string instrument; the instrument most widely used in the 16th century

    Расстановка переносов

    plucked string instrument; the in·stru·ment most wide·ly used in the 16th cen·tu·ry

    Произношение

    Слово дня

    abut
Избранное