plainly, clearly, certainly

listen to the pronunciation of plainly, clearly, certainly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение plainly, clearly, certainly в Английский Язык Турецкий язык словарь

evidently
besbelli

Tom bu sabah erken saatlerde besbelli buradaydı. - Tom evidently was here early this morning.

Onun benimle konuşmak istemediği besbelli. - Evidently he does not want to speak to me.

evidently
açıkça

Bu açıkçası kötü bir örnek. - It's an evidently bad example.

Akşamleyin bana mesaj atacağını söyledin ama açıkça yalan söyledin. - You said you would text me in the evening, but you lied, evidently.

evidently
anlaşılan

Anlaşılan, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evidently
[adv] açıkça
evidently
gözle görülür biçimde
evidently
apaçık
evidently
aşikâr olarak
Английский Язык - Английский Язык
{a} evidently
plainly, clearly, certainly
Избранное