place or position commonly occupied by a person or thing

listen to the pronunciation of place or position commonly occupied by a person or thing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение place or position commonly occupied by a person or thing в Английский Язык Турецкий язык словарь

stead
yardımı dokunmak
stead
{i} yarar
stead
{i} yer

Eğer gelemiyorsan senin yerine birini gönder. - If you can't come, send someone in your stead.

Başkan gelmedi ama, yerine başkan yardımcısını gönderdi. - The president did not come, but sent the vice-president in his stead.

stead
stand in good stead yararlı olmak
stead
faydalı olmak
stead
yararlı olmak
stead
{i} fayda
stead
{i} başkasının yeri
Английский Язык - Английский Язык
{i} stead
place or position commonly occupied by a person or thing

  Расстановка переносов

  place or po·si·tion com·mon·ly occupied by a per·son or thing

  Турецкое произношение

  pleys ır pızîşın kämınli äkyıpayd bay ı pırsın ır thîng

  Произношение

  /ˈplās ər pəˈzəsʜən ˈkämənlē ˈäkyəˌpīd ˈbī ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈpleɪs ɜr pəˈzɪʃən ˈkɑːmənliː ˈɑːkjəˌpaɪd ˈbaɪ ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ/

  Слово дня

  taxis
Избранное