piercing; penetrating; cutting; sharp; applied to cold, wind, etc

listen to the pronunciation of piercing; penetrating; cutting; sharp; applied to cold, wind, etc
Английский Язык - Турецкий язык

Определение piercing; penetrating; cutting; sharp; applied to cold, wind, etc в Английский Язык Турецкий язык словарь

keen
{s} keskin

Keskin bir yön duygusuna sahipsin. - You have a keen sense of direction.

Çocukların keskin bir işitme duyusu var. - The kid has a keen sense of hearing.

keen
{s} düşkün

Şu genç adam bisiklete binmeye çok düşkün. - That young man is very keen on cycling.

O, müziğe çok düşkün gibi görünüyordu. - He seemed to be very keen on music.

keen
{s} istekli

Onlarla gitmeye çok istekli misin? - Are you very keen about going with them?

Tom kalede kalmaya hiç istekli değildi, onun perili olduğunu duymuştu. - Tom wasn't at all keen to stay in the castle, which he'd heard was haunted.

keen
(Argo) mükemmel
keen
hararetli
keen
sivri
keen
(isim) matem türküsü
keen
{s} gözü açık, zeki
keen
gözü açık
keen
{s} uygun
keen
{s} ucuz
keen
yoğun
keen
(sıfat) keskin, sert, şiddetli, güçlü, büyük, istekli, hevesli, düşkün, meraklı, uygun, ucuz, zeki, ince, şahane, harika
keen
{s} acı
keen
{s} büyük
keen
keen on acting aktörlüğe hevesli
keen
keenlyşiddetle
keen
kuvvetli
Английский Язык - Английский Язык
keen
piercing; penetrating; cutting; sharp; applied to cold, wind, etc

    Расстановка переносов

    piercing; penetrating; cutting; sharp; ap·plied to cold, wind, etc

    Произношение

    Слово дня

    dissert
Избранное