physical state of a material

listen to the pronunciation of physical state of a material
Английский Язык - Английский Язык
Appearance
physical state of a material

  Расстановка переносов

  phys·i·cal state of a ma·te·ri·al

  Турецкое произношение

  fîzîkıl steyt ıv ı mıtîriıl

  Произношение

  /ˈfəzəkəl ˈstāt əv ə məˈtərēəl/ /ˈfɪzɪkəl ˈsteɪt əv ə məˈtɪriːəl/

  Слово дня

  guillotine
Избранное