pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject

listen to the pronunciation of pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject
Английский Язык - Турецкий язык

Определение pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject в Английский Язык Турецкий язык словарь

relevance
{i} ilgi

İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur. - Relevance is a key element in communication.

İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir. - Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial.

relevancy
{i} ilgi
relevance
{i} ilişki
relevance
ayırıcı olma özelliği
relevance
belirginlik
relevance
ayırıcılık
relevancy
ilişki
relevance
{i} (belirli bir konuyla olan) ilgi
relevance
{i} alâka

Bunun benim arka planımla alakası yok. - This has no relevance to my background.

Ben alakayı görmüyorum. - I don't see the relevance.

relevance
{i} uygunluk
relevancy
{i} alâka
relevancy
{i} uygunluk
Английский Язык - Английский Язык
{i} relevancy
{i} relevance
pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject

    Расстановка переносов

    pertinence, relatedness, state of be·ing con·nec·ted to the cur·rent sub·ject

    Произношение

    Слово дня

    mecca
Избранное