pertaining to a thought or value that is considered outdated

listen to the pronunciation of pertaining to a thought or value that is considered outdated
Английский Язык - Турецкий язык

Определение pertaining to a thought or value that is considered outdated в Английский Язык Турецкий язык словарь

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Tom geriye doğru bir adım attı. - Tom took a step backward.

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
Английский Язык - Английский Язык
backward
pertaining to a thought or value that is considered outdated

  Расстановка переносов

  pertaining to a thought or val·ue that I·s con·sid·ered out·da·ted

  Турецкое произношение

  pırteynîng tı ı thôt ır välyu dhıt îz kınsîdırd autdeytîd

  Произношение

  /pərˈtānəɴɢ tə ə ˈᴛʜôt ər ˈvalyo͞o ᴛʜət əz kənˈsədərd ˈoutˌdātəd/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ə ˈθɔːt ɜr ˈvæljuː ðət ɪz kənˈsɪdɜrd ˈaʊtˌdeɪtɪd/

  Слово дня

  proboscis
Избранное