pertaining to a substance which reduces fever

listen to the pronunciation of pertaining to a substance which reduces fever
Английский Язык - Турецкий язык

Определение pertaining to a substance which reduces fever в Английский Язык Турецкий язык словарь

antipyretic
ateş düşürücü

Ben bir ateş düşürücü almak istiyorum. - I wish to buy an antipyretic.

antipyretic
(isim) ateş düşürücü ilaç
antipyretic
(Tıp) Ateş düşürücü (ilaç), antipiretik
antipyretic
{i} ateş düşürücü ilaç
antipyretic
harareti teskin eden
antipyretic
ateş düşürüc

Ben bir ateş düşürücü almak istiyorum. - I wish to buy an antipyretic.

antipyretic
(sıfat) ateş düşürücü
antipyretic
(Tıp) Harareti yatıştıran, düşüren
antipyretic
antipiretik
Английский Язык - Английский Язык
{s} antipyretic
pertaining to a substance which reduces fever

  Расстановка переносов

  pertaining to a sub·stance which reduces fe·ver

  Турецкое произношение

  pırteynîng tı ı sʌbstıns hwîç ridusîz fivır

  Произношение

  /pərˈtānəɴɢ tə ə ˈsəbstəns ˈhwəʧ rēˈdo͞osəz ˈfēvər/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ə ˈsʌbstəns ˈhwɪʧ riːˈduːsɪz ˈfiːvɜr/

  Слово дня

  mocha
Избранное