person who is addicted to watching television

listen to the pronunciation of person who is addicted to watching television
Английский Язык - Английский Язык
TV addict
person who is addicted to watching television

  Расстановка переносов

  per·son who I·s ad·dic·ted to watching te·le·vi·sion

  Турецкое произношение

  pırsın hu îz ıdîktıd tı wäçîng telıvîjın

  Произношение

  /ˈpərsən ˈho͞o əz əˈdəktəd tə ˈwäʧəɴɢ ˈteləˌvəᴢʜən/ /ˈpɜrsən ˈhuː ɪz əˈdɪktəd tə ˈwɑːʧɪŋ ˈtɛləˌvɪʒən/

  Слово дня

  guillotine
Избранное