person who both writes and illustrates comic books or graphic novels

listen to the pronunciation of person who both writes and illustrates comic books or graphic novels
Английский Язык - Турецкий язык

Определение person who both writes and illustrates comic books or graphic novels в Английский Язык Турецкий язык словарь

cartoonist
karikatürcü
cartoonist
{i} çizgi film çizeri
cartoonist
{i} karikatürist

1906'da bir gün gazeteci Tad Dorgan adlı bir karikatürist bir beyzbol maçına çıktı. - One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.

cartoonist
{i} çizgi film çizen sanatçı
Английский Язык - Английский Язык
cartoonist
person who both writes and illustrates comic books or graphic novels

  Расстановка переносов

  per·son who both writes and illustrates co·mic books or gra·phic Nov·els

  Турецкое произношение

  pırsın hu bōth rayts ınd îlıstreyts kämîk bûks ır gräfîk nävılz

  Произношение

  /ˈpərsən ˈho͞o ˈbōᴛʜ ˈrīts ənd ˈələsˌtrāts ˈkämək ˈbo͝oks ər ˈgrafək ˈnävəlz/ /ˈpɜrsən ˈhuː ˈboʊθ ˈraɪts ənd ˈɪləsˌtreɪts ˈkɑːmɪk ˈbʊks ɜr ˈɡræfɪk ˈnɑːvəlz/

  Слово дня

  incredulous
Избранное