persistent petty and unjustified criticism

listen to the pronunciation of persistent petty and unjustified criticism
Английский Язык - Турецкий язык

Определение persistent petty and unjustified criticism в Английский Язык Турецкий язык словарь

carping
{i} şikayetçi
carping
{f} kusur bul
carping
yersiz eleştiri
faultfinding
eleştiri
carping
şikâyetçi
faultfinding
kusur bulucu
faultfinding
hata arama
faultfinding
eleştirici
faultfinding
{i} kusur bulma
faultfinding
{i} eleştirme
Английский Язык - Английский Язык
faultfinding
carping
persistent petty and unjustified criticism

  Расстановка переносов

  per·sist·ent Pet·ty and un·jus·ti·fied cri·ti·cism

  Турецкое произношение

  pırsîstınt peti ınd ıncʌstıfayd krîtîsîzım

  Произношение

  /pərˈsəstənt ˈpetē ənd ənˈʤəstəˌfīd ˈkrətəˌsəzəm/ /pɜrˈsɪstənt ˈpɛtiː ənd ənˈʤʌstəˌfaɪd ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

  Слово дня

  recto
Избранное