perception of the significance and nature of events after they have occurred

listen to the pronunciation of perception of the significance and nature of events after they have occurred
Английский Язык - Турецкий язык

Определение perception of the significance and nature of events after they have occurred в Английский Язык Турецкий язык словарь

hindsight
{i} önemini sonradan anlama
hindsight
birşeyin nitelik ya da anlamını sonradan anlama
hindsight
{i} gez (silah)
hindsight
olayları kavrama yetenek
hindsight
bir şeyin nitelik veya önemini sonradan anlama
hindsight
{i} geç anlama
Английский Язык - Английский Язык
hindsight
perception of the significance and nature of events after they have occurred

  Расстановка переносов

  per·cep·tion of the sig·ni·fi·cance and na·ture of events af·ter they have oc·curred

  Турецкое произношение

  pırsepşın ıv dhi sıgnîfîkıns ınd neyçır ıv ivents äftır dhey häv ıkırd

  Произношение

  /pərˈsepsʜən əv ᴛʜē səgˈnəfəkəns ənd ˈnāʧər əv ēˈvents ˈaftər ˈᴛʜā ˈhav əˈkərd/ /pɜrˈsɛpʃən əv ðiː səɡˈnɪfɪkəns ənd ˈneɪʧɜr əv iːˈvɛnts ˈæftɜr ˈðeɪ ˈhæv əˈkɜrd/

  Слово дня

  contango
Избранное