past of recognize

listen to the pronunciation of past of recognize
Английский Язык - Турецкий язык

Определение past of recognize в Английский Язык Турецкий язык словарь

recognized
geçerliliği kabul edilmiş
recognized
Tanınmış

O, konu üzerine tanınmış bir otoritedir. - He is a recognized authority on the subject.

O tanınmış bir Amerikalı yazardır. - That is a recognized American author.

recognized
tanınan
recognized
saygın
recognized
tanınmak

O dilbilim uzmanı olarak tanınmaktadır. - She is recognized to be an expert on linguistics.

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

recognized
kararlaştırılmış
recognized
muteber
recognized
onaylı
recognized
{f} tanı

Herkes onu görkemli bir piyanist olarak tanıdı. - Everyone recognized him as a brilliant pianist.

Onu giydiği şapkadan tanıdım. - I recognized her by the hat she was wearing.

Английский Язык - Английский Язык
recognized
past of recognise
recognised
past of recognize

  Расстановка переносов

  past of rec·og·nize

  Турецкое произношение

  päst ıv rekıgnayz

  Произношение

  /ˈpast əv ˈrekəgˌnīz/ /ˈpæst əv ˈrɛkəɡˌnaɪz/

  Слово дня

  argus
Избранное