past of call

listen to the pronunciation of past of call
Английский Язык - Турецкий язык

Определение past of call в Английский Язык Турецкий язык словарь

called
{f} adlandır: adj.adlandırılan
called
çağırılmak

Hiç kimse aptal diye çağırılmaktan hoşlanmaz. - No one likes to be called stupid.

called
adı verilmek
called
isimlendirilen
called
adlandırılan

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

called
adlandırılmış

Dört Galile uyduları Io, Europa, Ganymede ve Callisto olarak adlandırılmıştır. - The four Galilean moons are called: Io, Europa, Ganymede and Callisto.

called
anılmak
called
namında
called
adındaki

Görünüşe göre, o Tatoeba adındaki bir Japon kızla buluşuyor. - He apparently dates a Japanese girl called Tatoeba.

Tom, Mary'ye Jackson adındaki bir psikoloğu ziyaret etmesini söyledi. - Tom told Mary to visit a psychologist called Dr. Jackson.

called
adlanan
called
denilen

Bu, bazı ülkelerde bir hediye ve diğerlerinde rüşvet denilen şeydir. - This is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.

Slim denilen bir adam kazada öldü. - A man called Slim was killed in the accident.

called
{f} çağır

Bir taksi çağırdım çünkü yağmur yağıyordu. - I called a cab, because it was raining.

İstasyona vardığında, o bir taksi çağırdı. - On his arrival at the station, he called a taxi.

called
adlandır

Genç bir köpek enik olarak adlandırılır. - A young dog is called a puppy.

Aslan hayvanların kralı olarak adlandırılır. - The lion is called the king of animals.

called
adlı

Nara adlı küçük bir kasabada doğdum. - I was born in a small town called Nara.

Mary Gizli aşk adlı kompozisyonu için bir ödül aldı. - Mary received an award for her composition called Secret love.

called
{f} çağır: adj.isimlendir
Английский Язык - Английский Язык
called
past of call

  Турецкое произношение

  päst ıv kôl

  Произношение

  /ˈpast əv ˈkôl/ /ˈpæst əv ˈkɔːl/

  Слово дня

  roorback
Избранное