particularity, oddness

listen to the pronunciation of particularity, oddness
Английский Язык - Турецкий язык

Определение particularity, oddness в Английский Язык Турецкий язык словарь

peculiarity
Farklılık
peculiarity
gariplik/özellik
peculiarity
Alışılmışın dışında olma hâli
peculiarity
acayiplik
peculiarity
-e özgü olma
peculiarity
özellik
peculiarity
alışılmamışlık
peculiarity
tuhaflık
Английский Язык - Английский Язык
{n} peculiarity
{n} peculiarness
particularity, oddness
Избранное