par

listen to the pronunciation of par
Английский Язык - Турецкий язык
eşit düzey
nominal değer
itibari kıymet
(Askeri) performans değerlendirme raporu; risk altındaki grup; hassas yaklaşma radarı (performance assessment report; population at risk; precision approach radar)
atbaşa baş
golfta topun deliğe girebilmesi için gerekli vuruş sayısı
{i} kur

Mary Tom'un partisi için üç düzine kurabiye pişirdi. - Mary baked three dozen cookies for Tom's party.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

ortalama

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Dumanın bir oturumunda ortalama sekiz kanun kabul edilir. - During one session of the Duma, the lower house of the Russian parliament, an average of eight laws are adopted.

above paritibari kıymetten daha yüksek
başabaş
below par itibari kıymetten düşük
vasat
{i} itibari değer
{i} başabaş olma
hisse senetleri ve kıymetli kağıtların itibari değerleri
musavat
(Tıp) Çift

Parkta birçok genç çift bulunuyordu. - There were a lot of young couples in the park.

On çifti partiye davet ettik. - We invited ten couples to the party.

(Ticaret) nominal
normal

Ben normal biçimde büyütüldüm. Annem ve babam iyiydiler. - I was raised normally. My parents were decent.

Tom, çoğu insanı başarıyla normal ötesi güçleri olduğuna ikna etti. - Tom successfully convinced many people that he possessed paranormal powers.

(Ticaret) denge
yeterli

Onlu yaşlarındayken ebeveynlerinin seninle birlikte yeterli zaman harcadıklarını düşünüyor musun? - Do you think your parents spent enough time with you when you were in your teens?

Oldukça yeterli olduğumu hissetmiyorum. - I am not feeling quite up to par.

eşitlik
par for the course
olan oldu
par of exchange
kambiyo paritesi
par of exchange
kambiyo kuru
par value
nominal değer
par below par
par aşağıda par
par clearance
ortalama kliring
par terre
(Spor) (Güreş) Parter, parter duruşu. Bir güreşçinin ellerini ve dizlerini mindere koyup diğer güreşçinin iki eliyle belini kavrayarak yanında durduğu başlangıç pozisyonu
par excellence
{s} fevkalade
par excellence
{s} mükemmel
par for the course
{k} (deyim) belirli bir durumda beklenen ,olagan veya normal olan
par value
tic. yazılı değer, saymaca değer
paralgesia, par esthesia
(Tıp) (a) Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi)
below par
(deyim) normalin altinda
parenthesis
{i} parantez, ayraç. put s.t. in parentheses bir şeyi parantez içine almak
parenthesis
fasıla
parenthesis
parenthesizeparantez içine almak
parenthesis
{i} parantez işareti
parenthesis
aradaki olay
parenthesis
cümle yapısı yönünden konuyla ilişkisi olmayan söz ara cümle parantez cümlesi
parenthesis
{ç} pa.ren.the.ses (pıren'thısiz)
parenthesis
(Askeri) PARANTEZ, AYRAÇ: Bir cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak ve üzerine dikkati çekmek maksadıyla, bu sözün başına ve sonuna konulan dikey yay işareti
parenthesis
aralık
parenthesis
put in parentheses parantez içine almak
parish
papaz idaresindeki mıntıka
be up to par
(Ticaret) saymaca değerini bulmak
above par
paritenin üstünde
above par
başa baştan yukarı
at par
resmi değerinde
below par
paritenin altında
no-par share
bedelsiz hisse senedi
parenthesis
ayraç
parenthesis
ara söz
parenthesis
{i} parantez

Fazladan bir parantez eklediniz. - You added an extra parenthesis.

parish
bu mahallede/semtte oturanlar
parish
papaz
parish
cemaat
parish
kilise

Onlar kilisenin çocukları. - They are the boys of the parish.

pars
(Tıp) (partes). Bölüm, kısım, parça
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Para
(Osmanlı Dönemi) f. Geçen yıl, bıldır
Kalkan balığının yavrusu
Golf'ta kazanılan sayı
Bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük
par par
Bir parıltıyı veya titremeyi anlatır
PARS
(Osmanlı Dönemi) f. Dine bağlı kimse
PARS
(Osmanlı Dönemi) Nâmuslu, iffetli, temiz ve doğru insan
PARS
(Osmanlı Dönemi) Fars milleti, İran kavmi
Pars
panter
Pars
leopar
pars
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter (Felis pardus)
Английский Язык - Английский Язык
periodic automatic replenishment (inventory control - meaning fixed quantity of an item that must be kept on hand to support daily operations)
planed all round (timber - meaning planed on all sides as opposed to rough sawn)
the name of a town and beach near St Austell in Cornwall
Equality of condition or circumstances
By; with
The allotted number of strokes to reach the hole

He needs to make this shot for par.

Equal value; equality of nominal and actual value; the value expressed on the face or in the words of a certificate of value, as a bond or other commercial paper
parish
parenthesis
parallel
To reach the hole in the allotted number of strokes

He will need to par every hole in order to win this game.

A hole in which a player achieves par
Young salmon
paragraph
{n} a state of equality, an equal quantity
Thus if par for a course is 75, bogey is usually put down, arbitrarily, as 81 or 82
Young salmon (also spelled parr)
In golf, par is the number of strokes that a good player should take to get the ball into a hole or into all the holes on a particular golf course. He was five under par after the first round
Equal to the nominal or face value of a security A bond selling at "par," for instance, is worth an amount equivalent to its original issue value or its value upon redemption at maturity -- typically $1000/bond See: discount, premium
The nominal or face value of a security See Par Value
The face value of a bond or security
(1) Refers to the standard delivery point(s) and/or quality of a commodity that is deliverable on a futures contract at contract price Serves as a benchmark upon which the base discounts or premiums for varying quality and delivery locations (2) In bond markets, an index (usually 100) representing the face value of a bond
Equal to the nominal or face value of security
(i) Price of 100% (ii) The principal amount at which the issuer of a debt security contracts to redeem at maturity (iii) The nominal value of a security
The face value of a security For example, a bond selling at par is worth the same dollar amount it was issued for or at which it will be redeemed at maturity
When referring to a common stock share, par means a dollar amount assigned to the share by the company's charter Par value may be used to compute the dollar amount of common shares on the balance sheet Par value has little relationship to the market value of common stock, and many companies issue "no-par" stock but give a stated per share value on the balance sheet In preferred stock, par signifies the dollar value upon which dividends are calculated
Equal to the nominal or face value of a security A bond selling at par is worth an amount equivalent to its original issue value or its value upon redemption at maturity-typically $1000/bond See: premium
make a score (on a hole) equal to par
Nominal or face value of a security Although par value once represented a company's original investment behind each share of stock, today it is usually an assigned amount (typically one-tenth of a cent per share, or $0 001) used to compute the dollar value of common shares on the balance sheet The use of par is more relevant in bonds and preferred stock, as the interest paid on a bond and the dividends paid on preferred shares are normally based on a percentage of par
(golf) the standard number of strokes set for each hole on a golf course, or for the entire course; "a par-5 hole"; "par for this course is 72"
The face value of a security
{f} (Golf) score par on a hole
(golf) the standard number of strokes set for each hole on a golf course, or for the entire course; "a par-5 hole"; "par for this course is 72" make a score (on a hole) equal to par
a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
In the case of a common share, par means a dollar amount assigned to the share by the company's charter Par value may also be used to compute the dollar amount of common shares on the balance sheet Par value has little relationship to the market value of common stock Many companies issue no-par stock but give a stated per share value on the balance sheet In the case of preferred stocks it signifies the dollar value upon which dividends are figured With bonds, par value is the face amount, usually $1,000
{i} equal status or level; face value of a currency compared to a foreign currency as measured by its worth in precious metals (Finance); standard score set for each hole on a golf course (Golf)
If you say that someone or something is below par or under par, you are disappointed in them because they are below the standard you expected. Duffy's primitive guitar playing is well below par
(1) The nominal value of a security or instrument (2) The official value of a currency
Refers to the current futures price for a standard delivery point and/or grade of a commodity represented by a futures contract that can be delivered at the contract price Serves as a benchmark upon which to base discounts and/or premiums for varying quality
The face value of a bond or security (See security)
If you say that two people or things are on a par with each other, you mean that they are equally good or bad, or equally important. Parts of Glasgow are on a par with the worst areas of London and Liverpool for burglaries
By; with; used frequently in Early English in phrases taken from the French, being sometimes written as a part of the word which it governs; as, par amour, or paramour; par cas, or parcase; par fay, or parfay
A price equal to the face amount of a security, as distinct from its market value On a debt security, the par or face value is the amount the investor has been promised to receive from the issuer at maturity
When the market value of a fixed income investment is equivalent to its face value
If you say that something that happens is par for the course, you mean that you are not pleased with it but it is what you expected to happen. He said long hours are par for the course
If you feel below par or under par, you feel tired and unable to perform as well as you normally do
The face value of a security at the time of issuance Par value does not necessarily denote Market Value
An amount which is taken as an average or mean
Par represents perfect play, whereas bogey makes allowance on some holes for human frailty
The number of strokes required for a hole or a round played without mistake, two strokes being allowed on each hole for putting
If you say that someone or something is not up to par, you are disappointed in them because they are below the standard you expected. His performance was not up to par
Price of 100% The principal amount at which the issuer of a debt security contracts to redeem that security at maturity, face value
A bond that is trading at par is selling for the same amount as its face value, or par value BACK TO TOP
Equal to the nominal or face value of a security A bond selling at par is worth the same dollar amount as it was issued for, or at which it will the redeemed at maturity
A period in time where the face amount of a mortgage or other loan equals the current market value of the mortgage or loan
The nominal or face value of a security A bond selling at par is worth the same dollar amount as it was issued for, or at which it will be redeemed at maturity, usually $1000 For common stock, par value is set by the company issuing the stock Par value is an assigned amount (usually $1) that is used in computing the dollar value of the company's shares for accounting and reporting purposes See Bond
par excellence
Being the best of its kind
par excellence
Being a quintessential example of the kind in question
par for the course
To be expected; normal; common; usual

It took a long time to finish, but that's par for the course on a project like this.

par value
The amount or value listed on a bill, note, stamp, etc.; the stated value or amount
par yield
The yield for which the price of a bond is equal to its nominal value (par value). Chapter 7 Section 4
par yields
plural form of par yield
par terre
(Spor) (Wrestling) The starting position in which one wrestler has his hands and knees on the mat and the other wrestler is kneeling beside him with two hands on his back; also called the referee's position
par-cooke
Partially cook
par-cooked
Partially cooked
par-cooking
Par-cooking refers to the technique of partially cooking foods so that they can be finished later. There are two primary reasons for using this technique. First, it allows foods to be prepared ahead of time, and quickly heated prior to serving. Since the second reheat finishes the cooking process, foods are not overcooked as leftovers often are. This is a common technique in the processed food industry, and most frozen and prepared foods are par-cooked
Pär Fabian Lagerkvist
born May 23, 1891, Växjö, Swed. died July 11, 1974, Stockholm Swedish novelist, poet, and dramatist. He was involved early in life with socialism and soon began to support literary and artistic radicalism. Though his early works are characterized by extreme pessimism, he declared his faith in humanity with his great prose monologue The Triumph over Life (1927). In the 1930s and '40s his writings protested fascism and brutality. The novel The Dwarf (1944) was his first best-seller and his first undisputed critical success. He won world recognition with the novel Barabbas (1950). He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1951
Pär Lagerkvist
born May 23, 1891, Växjö, Swed. died July 11, 1974, Stockholm Swedish novelist, poet, and dramatist. He was involved early in life with socialism and soon began to support literary and artistic radicalism. Though his early works are characterized by extreme pessimism, he declared his faith in humanity with his great prose monologue The Triumph over Life (1927). In the 1930s and '40s his writings protested fascism and brutality. The novel The Dwarf (1944) was his first best-seller and his first undisputed critical success. He won world recognition with the novel Barabbas (1950). He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1951
par avion
(French) by airmail
par excellence
to a degree of excellence; "he is the honest politician par excellence
par excellence
emphasis You say that something is a particular kind of thing par excellence in order to emphasize that it is a very good example of that kind of thing. He has been a meticulous manager, a manager par excellence. Par excellence is also an adverb. Bresson is par excellence the Catholic film-maker. the very best of a particular thing
par excellence
to a degree of excellence; "he is the honest politician par excellence"
par excellence
{s} beyond comparison, best, of highest quality
par item
item whose face value is known, object that has a known value
par of exchange
relative value of different currencies around the world, exchange rate
par value
The face value of a stock or bond
par value
The price for which a share was first sold to the public Normally, the market price quickly exceeds the par value as the company grows and make profits The objective of the par value is to enable the “asset base” of the company to be clearly established at its inception so that no illegal erosion of that base can take place
par value
Also called the maturity value or face value, the amount that the issuer agrees to pay at the maturity date
par value
The stated face value of a bond or, in the case of stock, an amount assigned by the company's charter and expressed as a dollar amount per share Par value of common stock usually has no relationship to the current market value and so no par value stock is issued Par value of preferred stock is significant, however, as it indicates the dollar amount of assets each preferred share would be entitled to in the event of liquidation of the company
par value
The amount, exclusive of interest or premium, due to a security holder at maturity The face value (par value) of a security is shown on the face of the security's certificate
par value
For investment bonds, the par value of face amount is the amount due at maturity and is the amount on which interest is calculated For common stocks the par value is an arbitrary dollar value assigned to each share
par value
the face or stated value of a share of stock or bond
par value
The face value of a bond Also, the arbitrary value given to the stock by the issuing company This figure is relatively meaningless since the current value of a stock is its price established in the market, regardless of its stated par value
par value
Also called the maturity value or face value; the amount that an issuer agrees to pay at the maturity date
par value
The principal or Face value of a bond
par value
The face value of a security
par value
~ The principal amount of a bond or note due at maturity
par value
face value, printed value (of stocks, bonds, etc.)
par value
The value imprinted on a security, such as a stock certificate or bond, used to calculate a payment, such as a dividend or interest; face value. Also called nominal value
par value
The starting value for shares in a cooperative (Note: this value is meaningless except at the very start of a cooperative ) Perpetual Existence Corporations must tell the state how long they plan to be in business Corporations which do not anticipate going out of business declare their existence to be perpetual Principal (1) The amount of an outstanding loan (2) Payments which reduce the amount of an outstanding loan Pro Forma A "best guess" for various kinds of financial information Types of pro formas: pro forma balance sheets, pro forma financial statements, pro forma development budgets Proprietary Lease The lease signed by a cooperative and a co-op member Purchase-Sale Agreement A legal agreement that states the terms of the sale of property Purchase-Sale Agreements usually include such things as the price of the property, how and when the money will be paid for the building, and any special conditions of the sale Back to Top
par value
The par value, or maturity value, of the bond This will usually be a round figure such as $1,000 The units here should be the same units as those for share and CB prices For example: If the par is described as Yen100,000, then 100,000 is input
par value
1 The value of a security as expressed on its face value without consideration to any premium or discount Also signifies the dollar value on which bond interest is figured
par value
the value given to a share when first offered to the public Also called face value or nominal value
par value
The maturity or face value of a security or other financial instrument
par value
The principal amount of a bond due at maturity
par value
The principal amount, or value at maturity, of a debt obligation It also known as denomination or face value Preferred shares may also have a par value, which indicates the value of assets each share would be entitled to it the company were liquidated
par value
The full face value of a security
par value
the value of a security that is set by the company issuing it; unrelated to market value
par value
The face value, or the price of a share, debenture, or bond that is written on the certificate It is not the market price
par value
The stated face value of a bond It has no connection with the same expression that sometimes relates to common stocks Also referred to as Face Value or Par
par value
The principal amount, or value at maturity, of a debt obligation It is also known as the denomination or face value Preferred shares may also have par value, which indicates the value of assets each share would be entitled to if a company were liquidated
par value
The nominal dollar amount assigned to a bond by its issuer Par value represents the amount of principal you are owed at a bond's maturity The bond's actual market value may be higher or lower When a bond's market price fluctuates, it has an impact on its yield If the price drops below the bond's par value, its yield goes up If the price rises above par value, the yield goes down Also called face value See "When Yield Goes Up, Price Goes Down " BACK TO TOP
par value of currency
official exchange rate for a specific currency
par-
Variant of para-
below par
Not up to the average or normal standard
below par
Less than par for the hole or course
below par
Having a price below its face value
under par
below par
up to par
At the usual or expected level

His work isn't up to par. Is he not well?.

Par value
nominal value
parred
past of par
parring
present participle of par
pars
{i} portion (in Prescriptions); part, division; (Anatomy) general term for a particular part of a larger organ or structure
Турецкий язык - Английский Язык

Определение par в Турецкий язык Английский Язык словарь

par par
(shining) brightly; gleamingly; flashingly, glitteringly; sparklingly
Pars
(Hayvan Bilim, Zooloji) Pardus
parlar
flammable
pars
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: aslangiller,esediye) leopard
pars
panther
pars
leopard
par
Избранное