package

listen to the pronunciation of package
Английский Язык - Турецкий язык
{f} paketlemek
{i} koli

Merhaba. Merhaba, ben Tom. Sipariş etmiş olduğum koli için arıyorum. - Hello. Hi, this is Tom. I'm calling about the package I ordered.

Koliniz geldiğinde sizi arayacağız. - We'll call you when your package arrives.

paket

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

Tom şirketin sunduğu erken emeklilik paketini aldı. - Tom took the early retirement package the company offered.

ambalaj

Talimatlar ambalaj üzerindedir. - The instructions are on the package.

{i} paket program
(Askeri) AMBALAJ; PAKETLEME; PAKET HALİNE KOYMA: Eşyayı sararak, paket yaparak veya sandığa yerleştirerek taşınır hale koyma işi
paket,v.paketle: n.paket
(Bilgisayar) sarmalaç
sarmalama
bohça
{f} ambalajlamak
ünite
package deal takımı ile alışveriş
paket etme
denk balama
paketle

Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. - Big things come in small packages.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde çok önemli reform paketlerini Meclis' ten geçirdi. - Turkey has passed very important reform packages in Parliament during the European Union (EU) process.

paket etmek
denk
bobin
paketleme
balyalamak
pakette
paketli
packaging
ambalajlama
package insert
(Tıp) prospektüs
package leaflet
(Tıp) broşür
package deal
paket teklif
package deal
toplu pazarlık
package holiday
turizm acentasının tertiplediği gezi
package tour
türküm turu
package tour
paket tur

Paket turunuz var mı? - Do you have a package tour?

package holidays
paket tatil
package of measures
önlem paketi
Package contact pressure
(Tekstil) Bobin temas basıncı
Package conveyor belt
(Tekstil) Bobin taşıma bandı
Package holder
(Tekstil) Bobin tutucu
Package lifter arm
(Tekstil) Bobin kaldırma donanımı
Package lifting
(Tekstil) Bobin kaldırma
Package winding
(Tekstil) Bobin sarımı
package account
(Ticaret) ambalaj hesabı
package bees with queen
(Arılık) ana anlı paket arı
package bombs
(Askeri) PAKET BOMBALAR
package car
(Askeri) PARÇA NAKLİYAT VAGONU: Süratli marşandiz katarlarında bulunan ve uzak mesafelere gönderilen çeşitli eksik vagon yükü nakliyatı ihtiva eden vagon
package deal
paket anlaşma
package deal
birçok konuyu içeren anlaşma
package deal
tic. paket teklif
package desing
(Ticaret) ambalaj dizaynı
package dyeing
(Tekstil) bobin boyamacılığı
package in
(Bilgisayar) paketin bulunduğu
package irradiator
(Nükleer Bilimler) paket ışınlayıcı
package list of transport
(Ticaret) taşıma irsaliyesi
package mortgage
(Ticaret) paket ipotek
package of capital
(Ticaret) sermaye paketi
package of policies
(Politika, Siyaset) politika paketi
package of policies
(Ticaret) politikalar paketi
package of technology
(Ticaret) teknoloji paketi
package policy
(Sigorta) paket poliçes
package quantity
ambalaj miktarı
package reactor
(Nükleer Bilimler) paket reaktör
package shows
(Askeri) seyyar sahne temsilleri
package shows
(Askeri) SEYYAR SAHNE TEMSİLLERİ: Başka yerlerden temin edilip kıtalara gösteri yapmaları için bir tesise getirilen, amatör veya profesyonel, tiyatro veya müzik toplulukları
package store
tekel bayii
package store
içki dükkânı
package tour
grup turu
package tray
(Otomotiv) arka konsol
package tray modules
(Otomotiv) arka konsol modülleri
package treatment plant
(Çevre) paket arıtma tesisi
package unit
(Ticaret) ambalaj sayısı
package unit
paketleme ünitesi
package unit
ambalaj ünitesi
package waste
paket halinde atık
parts package
parça paketi
packaging
paketleme
packaging
(Tekstil) ambalaj ( sarmaç )
packaging
(Askeri) AMBALAJLAMA: Bir malzemeyi sarmak, yastıklarla takviye etmek, iç kaplara yerleştirmek ve tanıtma işaretleriyle işaretlemek suretiyle, dış sevkiyat kabına yerleştirilecek hale getirme işlemi. Ambalajın dış sevkiyat kabına yerleştirilmesi bu işlemin dışında kalır. Bak. "packing"
packaging
(isim) paketleme
competitive salary package
(Ticaret) rekabetçi maaş paketi
edit package
(Bilgisayar) paketi düzenle
edit package
(Bilgisayar) paket düzenle
honeymoon package
(Turizm) balayı paketi
outer package
(Tıp) dış ambalaj
package holiday
paket tatil
packaging
ambalaj

Gıda ambalajı bozulmayı azaltır. - Food packaging reduces spoilage.

Tom yeni çoraplarını ambalajından çıkardı. - Tom ripped his new socks getting them out of the packaging.

policy package
(Bilgisayar) kural paketi
remove package
(Bilgisayar) paketi kaldır
tertiary package
(Tıp) üçüncül ambalajlama
training package
eğitim paketi
computer audit package
bilgisayar denetleme paketi
democratisation package
demokratikleşme paketi
integrated computer package
tümleşik yazılım
integrated software package
tümleşik yazılım paketi
packaged
{f} paketle
software package
yazılım paketi
Packages
paketler
all in one package
hepsi tek pakette
benefits package
yararları paketi
cap, gown and tassel package
kep, cüppe ve püskülden oluşan set
crate, pack, pack up, package
Ambalaj, sandık paket, paketi
deception package
hile paketi
floating point package
gezer nokta paketi
low-end package
ucuz tatil paketi
packaged
paketlenmiş
packager
Paketleyici
push package
Ben şahsen bu deyimi ''zorunlunlu ihtiyaç veya zorunlu yedek parça olarak tercüme ediyorum.SAygılarımla.Mustafa [email protected]
wave package
dalga grubu, dalga çıkını
work package
iş paketi
International Organization for Standardization package
(Askeri) Uluslar Arası Standardizasyon Paketi Teşkilatı
Starter package
(Tekstil) Rezerveli masura
Toothed rack of the package holder
(Tekstil) Dişli çubuk
authentication package
Kimlik Denetleme Paketi
belt package
(Otomotiv) kuşak paketi
blister package
(Gıda) kapsül ambalaj
capability package
(Askeri) yetenek paketi
cargo package
kargo paketi
engage toothed rack of the package holder
(Tekstil) dişli çubuk geçirme
filled transport package
destek dolgu nakliye ambalajı
fleet satellite (FLTSAT) extremely high frequency (EHF) package
(Askeri) donanma uydu (FLTSAT) çok yüksek frekans (EHF) paketi
flexible package
(Gıda) esnek ambalaj
force module package
(Askeri) kuvvet modülü paketi
hose drum unit package
(Havacılık) hortum tambur ünitesi paketi
hospital surgical expansion package (USAF)
(Askeri) hastane cerrahi genişleme paketi (USAF)
i'd like to send this package to new york
bu koliyi new york'a göndermek istiyorum
incident control point; intertheater communications security (COMSEC) package; i
(Askeri) ani müdahale kontrol noktası; muharebe sahası içi muhabere güvenlik (COMSEC) paketi; enterfaz değişim önerisi; envanter kontrol noktası
instructor package
(Askeri) okutman paketi
instructor package
(Askeri) öğretmen paketi
intelligent package
(Gıda) akıllı ambalaj
joint exercise management package
(Askeri) müşterek tatbikat yönetim paketi
joint force package (packaging)
(Askeri) müşterek kuvvet paketi (paketleme)
large package
denk
literature package
(Otomotiv) literatür paketi
minimum rated package
asgari tarifeli paket
noncombatant evacuation operation package
(Askeri) muharip olmayan tahliye harekat paketi
operations support package
(Askeri) harekat destek paketi
original package
(Askeri) ORİJİNAL AMBALAJ: Depolama faaliyetlerinde, tedarik şartnameleri veya diğer ambalajlama talimatı gereğince, bir arada ambalajlanması bildirilen miktarda parça ihtiva eden ambalaj. Dış kısmında, muhteviyatın miktar ve cinsi ile imalatçının ismini gösteren bir yazı ve orijinal mühürler bulunur
original package
(Askeri) orijinal ambalaj
packaged
(Nükleer Bilimler) sarılmış
plus package
(Askeri) ilave paket
procurement package
(Askeri) TEDARİK DOKÜMANLARI DOSYASI: Bir madde veya hizmet için eksiltme veya pazarlık teklifleri almaya elverecek derecede eksiksiz olan ve planlar, resimler, standartlar, şartnameler, modeller, masraf hesapları, performans şartları, istihsal dokümanları zarfı gibi-muteber ve seçilmiş teknik bilgileri ihtiva eden bir tedarik dokümanları zarfı. Bir tedarik dokümanları dosyası; fiyat tekliflerine elverişsizlik derecesine göre, eksiltme (competitive) veya pazarlık (noncompetitive) olarak adlandırılır
production package
(Askeri) üretim dokümanları dosyası
production package
(Askeri) ÜRETİM DOKÜMANLARI DOSYASI; İSTİHSAL DOKÜMANLARI DOSYASI: İstihsale geçilmesi gerekli ve istihsal planları, resimler, şartnameler, formüller, işlemler, metotlar, teknik dokümanlar ve malzeme satış tarifnameleri gibi teferruatlı teknik bilgiler
recovery package
(Askeri) KURTARMA PAKETİ: Bir füze veya roket aracı dönüş kısmı veya diğer bir parçasına kurtarma maksadıyla bağlanan ve cisim yere düştükten sonra yerini gösterecek cihazı ihtiva eden bir paket
recovery package
(Askeri) kurtarma paketi
removed package
(Bilgisayar) kaldırılan paket
reporting package
(Ticaret) raporlama paketi
retail package
(Gıda) perakende ambalaj
secure en route communications package
(Askeri) emniyetli yoldan muhabere paketi
select package
(Bilgisayar) paket seç
special operations communication package
(Askeri) özel harekat muhabere paketi
stabilization reference package/position determining system
(Askeri) stabilizasyon referans paketi / mevki tespit sistemi
standard air munitions package (USAF)
(Askeri) standart hava mühimmat paketi
standard package
(Askeri) STANDART AMBALAJ: Bak. "standard pack"
system package identity
Sistem Paket Kimliği
system package program
(Askeri) SİSTEM TEDARİK PROGRAMI: Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından vücuda getirilen ve yeni bir silah sisteminin geliştirilmesi, tedariki ve çalıştırılması için lüzumlu olan kaynak envanter ve maliyet gruplandırması
target intelligence package
(Askeri) hedef istihbarat paketi
technical data package
(Askeri) TEKNİK BİLGİ PAKETİ
tour package
(Turizm) tur paketi
transport package
nakilye ambalajı
what's the postage on a package
koli gönderme posta ücreti ne kadar
would you please send this package as quickly as possible
bu küçük paketi hemen gönderir misiniz
Английский Язык - Английский Язык
The male genitalia
A package holiday
To pack or bundle something
To travel on a package holiday
A football formation. IE; the "dime" defensive package
Something which consists of various components, such as a piece of computer software

Did you test the software package to ensure completeness?.

The art of packing something
Something resembling a package
Something which is packed, a parcel, a box, an envelope
{n} a large pack or bale, a thing or charge made for packing
If something is packaged in a particular way, it is presented or advertised in that way in order to make it seem attractive or interesting. A city has to be packaged properly to be attractive to tourists. entertainment packaged as information
A single file containing a skin, theme, or chrome neatly "packaged" inside
A package is a set of proposals that are made by a government or organization and which must be accepted or rejected as a group. The government has announced a package of measures to help the British film industry
A file that contains a set of related files that can be installed as a unit
In Java, a way of storing, organizing, and categorizing related Java class files; typical package names are java util and com apple cocoa foundation See also application packaging
When a product is packaged, it is put into containers to be sold. The beans are then ground and packaged for sale as ground coffee Packaged foods have to show a list of ingredients
A named grouping of classes and interfaces that provides a package namespace Classes, interfaces and class members without an explicit public, protected or private access modifier {access!modifier} have package visibility Public classes and interfaces may be imported into other packages via an import statement
a wrapped container
- A Windows Installer database (file) that contains the instructions to manage the state of the software on a computer
LED's are available in either leaded-through-hole, or surface-mount packages Through-hole LED's are ideal for wave solder circuit board applications Most through-hole LED's are 2-leaded devices Common through-hole package sizes include 3mm (T-1) and 5mm (T-1 *) diameter parts Whereas, surface-mount packages are best used with reflow assembly SMD devices are also useful when package size constraints are an issue Surface mount packages
a loose term for a group of related items e g a work package would comprise a number of tasks 'Packaged aid' is used to describe a situation where a group of related projects are packaged together in order that their total cost reaches above the minimum threshold of a potential funder e g many IFIs will not consider lending less than 5 million ECU
the collection of talent and material that is put together by an agent or agency in which a script is tied together with certain actors, actresses, and or directors & produces This usually increases the chance of selling the property to a studio
All software in Red Hat Linux is divided into software packages Software updates are released in the form of RPM packages that can be installed on a Red Hat Linux system
The sealed, protective container that houses an electronic component or die External terminals provide electrical access to the components inside Packages provide for power and signal distribution, power dissipation, and protection of the circuits
A set of related files and programs; especially a single archive file (tar, rpm) that contains them
Unit of distribution for a given functionality This includes all of the necessary configuration, templates, Perl code, etc You can install, upgrade and remove packages to or from your website You configure a package using the action perl and spops perl files
a collection of things wrapped or boxed together
A definition of the style of enclosure in which the oscillator will be packaged This may be done by drawing or may be selected from a set of standard packages The package includes all dimensions and connection definitions
(computer science) written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining to the operation of a computer system and that are stored in read/write memory; "the market for software is expected to expand"
a wrapped container a collection of things wrapped or boxed together
A package is a collection of modules related by authorship, maintenance, or distribution A package can be a subprogram library, an interactive system, or a moderated collection of programs
A package tour, or in British English a package holiday, is a holiday arranged by a travel company in which your travel and your accommodation are booked for you
Any assembly or apparatus, complete in itself or practically so, identifiable as a unit and readily available for use or installation See power package
A collection of files that make up a software component
A package is a small container in which a quantity of something is sold. Packages are either small boxes made of thin cardboard, or bags or envelopes made of paper or plastic. a package of doughnuts It is listed among the ingredients on the package
A travel product bundling several distinct elements, such as air travel, a rental car, and a hotel A package is distinguished from a tour by virtue of the fact that it combines fewer elements
Something resembling a package, e.g
A package is a small parcel. I tore open the package. a package addressed to Miss Claire Montgomery
Act or process of packing
A bundle made up for transportation; a packet; a bale; a parcel; as, a package of goods
An object that contains the files and instructions for distributing software
A package is a stored collection of procedures and functions A package usually has a specification and a body stored separately in the database The specification is the interface to the application and declares types, variables, exceptions, cursors and subprograms The body implements the specification
In the Java language, a group of classes Packages are declared with the package keyword
Everything in IDLos is organized into components called packages Packages hide access to their entities, and they are a namespace relationships Relationships define associations between entities
(1) A combination of programs or commercials offered by a network that is available for purchase by advertisers either singly or as a discounted package deal (2) A merchandise enclosure or container
A package specifies a group of logically related entities, such as types, objects of those types, and subprograms with parameters of those types It is written as a package declaration and a package body The package declaration has a visible part, containing the declarations of all entities that can be explicitly used outside the package It may also have a private part containing structural details that complete the specification of the visible entities, but which are irrelevant to the user of the package The package body contains implementations of subprograms (and possibly tasks as other packages) that have been specified in the package declaration A package is one of the kinds of program unit
put into a box; "box the gift, please"
{i} bundle, parcel; container for storage or transportation; wrapping or packaging for sale or merchandise; inseparable combination of items
1) Decal or printed wiring board component 2) A type of PCB component which contains a chip and acts to make a convenient mechanism for protecting the chip while on the shelf and after attachment to a PCB With its leads soldered to a printed circuit board, a package serves as the electrical conduction interface between the chip and the board An example is a DIP
A charge made for packing goods
{f} pack, wrap; create attractive packaging in order to promote the sale of an item; combine things together as one inseparable unit
A duty formerly charged in the port of London on goods imported or exported by aliens, or by denizens who were the sons of aliens
Something which consists of various components, like a CD ROM program
A container containing goods where the goods are placed for sale in the container otherwise than in the presence of the person purchasing the goods and none of the goods can be removed from the container without opening it (In some countries this applies only to goods which are prescribed by Regulation )The term package includes any container or wrapping in which any consumer commodity is enclosed for delivery or display of that commodity to consumers (See also the term Prepackage)
package deal
A circumstance in which two or more items are provided together
package deals
plural form of package deal
package film
A film consisting of several short films, often a feature-length compilation of short subjects in animation
package films
plural form of package film
package holiday
A holiday that consists of transport and accommodation advertised and sold together by a vendor known as a tour operator
package holidays
plural form of package holiday
package management system
The tool used by an operating system (OS) to administrate addition, removal and upgrade of software applications. Examples of package management systems on different OSes are: Linux: RPM; Solaris: pkgadd; HP-UX: SD-UX; Debian: apt-get; Win32: Windows Installer

If your system uses a package management system, you can query that system's database to see if the attr package and its associated library, libattr, are installed.

package management systems
plural form of package management system
package store
a retail liquor store, specifically one in which only sealed containers may be sold for consumption off the premises
package stores
plural form of package store
package holiday
A package holiday or package tour consists of transport and accommodation advertised and sold together by a vendor known as a tour operator. Other services may be provided like a rental car, activities or outings during the holiday. Transport can be via charter airline to a foreign country. Package holidays are a form of product bundling
package tour
A package holiday or package tour consists of transport and accommodation advertised and sold together by a vendor known as a tour operator. Other services may be provided like a rental car, activities or outings during the holiday. Transport can be via charter airline to a foreign country. Package holidays are a form of product bundling
package deal
combined deal, binding of several factors together; agreement between the government and the representatives of the employers and employees
package deal
A package deal is a set of offers or proposals which is made by a government or an organization, and which must be accepted or rejected as a whole
package insert
piece of paper with dosage instructions that is included in a box of prescription medicine
package program
program which comes in a bundle with other programs
package store
a store that sells alcoholic beverages for consumption elsewhere
package store
A store that sells bottles or cans of alcoholic beverages for consumption off the premises
package tour
a package deal
package tour
a tour arranged by a travel agent; transportation and food and lodging are all provided at an inclusive price
package tour
{i} organized tour that includes accommodations and transportation and is sold as one unit
care package
A package sent from home or from friends or family, containing favorite foods or comfort items

While he was away at university, he looked forward to his mother's monthly care packages of cookies and supplies.

packager
A person who packages
packaging
the manner in which a person or product is promoted
packaging
the materials used to pack something
packaging
the act of packing something
packaging
Present participle of package
packaging
the industry that produces such material
software package
A suite of programs that functions as a single entity to accomplish a task, or group of related tasks
whole package
All the elements constituting a whole or occurring as a unit
whole package
Something or someone that possesses a full set of relevant characteristics, usually desirable ones

Can we this quote? C. Colston Burrell, Judith Knott Tyler, Hellebores: a comprehensive guide, ISBN 0881927651, page 17:For us, they are the whole package—fantastic foliage, precocious bloom, and beautiful flowers. In short, elegant simplicity.

severance package
Pay and benefits an employee receives when he or she leaves employment at a company
Dual In-line Package
type of memory chip with dual rows of connecting pins on two sides, DIP (Computers)
Packaging
(Reklam) Design The design of the pack format and graphics for a product brand
benefits package
The combination of various drugs and therapies which a medical provider covers for its members Examples may include the substitution of higher cost brand-name drugs for equally effective generic equivalents
benefits package
A benefits package usually constitutes a company pension, company phone, and possibly a car
benefits package
services an insurer, government agency or health plan offers to a group or individual under the terms of a contract
benefits package
A benefits package may offer child care, life insurance, even legal expenses and can add a considerable worth to your total compensation package Likewise, a non-comprehensive package may drain your take-home pay and reduce your retirement income If you feel a potential employer offers limited benefits, try to negotiate for a larger salary -- or continue your job search
care package
a package of food, sweets etc that is sent to someone living away from home, especially a student at college
gift package
parcel containing presents, assortment of gifts
packaged
enclosed in a package or protective covering; "packaged cereals"
packaged
past of package
packaged
enclosed in a package or protective covering; "packaged cereals
packaged
{s} wrapped; boxed; packed for storage or transport; having attractive packaging
packager
Definition: Packagers are brokers who contract with freelancers and others to bring together a book and get it ready for a publisher
packager
The leasing company, investment banker, or broker who arranges a leverage lease
packager
The leasing company, investment banker, or broker who arranges a leveraged lease
packager
A tool or machine used to package objects
packager
company which creates and originates, sometimes manufactures, books for publishers
packager
{i} one who or that which packs; someone or something that puts things in bundles
packager
The person or organization putting together a proposal In leasing, the leasing company, investment banker, or broker who arranges a leveraged lease
packager
The person who assembles the binary installation package
packager
A company specializing in creating books up to the printing stage or the distribution stage; marketing and distributing the book is handled by the publisher The packager's name may appear on the copyright page, but the publisher's appears on the spine
packages
Packages are components of a program unit (see next) that present proposed budget, policy, and program changes for an agency The two types are essential and policy packages
packages
A method of encapsulating and storing related procedures, functions, and other package constructs together as a unit in the database While packages provide the database administrator or application developer organizational benefits, they also offer increased functionality and database performance
packages
third-person singular of package
packages
Plural of package
packages
(SQL*Plus User's Guide and Reference; search in this book)
packages
Files that contain software, and written in a particular format that enables the software to be easily installed and removed
packages
Last minute deals! Lastminute com's choice selection of holidays
packaging
a message issued in behalf of some product or cause or idea or person or institution
packaging
The task of creating a package
packaging
The activities of designing and producing the container or wrapper for a product
packaging
Wrappers or containers used to protect food or other products from dirt, germs, and damage Packaging often provides information about the product Sometimes goods contain more packaging than they need
packaging
Product, container or wrapping
packaging
the wrapping around products that is used to protect the product from damage, to keep the product clean, to extend shelf life, to promote the product and to provide information about the product
packaging
The container, cover or wrapping for a product(s)
packaging
Similar to the Marquee Value of a film, it is the combination of the reputations of the major stars and creative personnel This is used to gain investment dollars and pre-sales to distributors
packaging
{i} wrapping in which an item is presented for sale; presentation of a package
packaging
The process of combining various types of student aid (grants, loans, scholarships, and employment) to attempt to meet a student's need
packaging
Materials used for the containment, protection, handling, delivery and presentation of goods and the activities of placing and securing goods in those materials
packaging
Packaging is the container or covering that something is sold in. It is selling very well, in part because the packaging is so attractive
packaging
a receptacle and any other components or materials necessary for the receptacle to perform its containment function in conformance with the minimum packing requirements of this subchapter For radioactive materials packaging, see §173 403 of CFR49
packaging
the business of packaging; "the packaging of new ideas"; "packaging for transport"
packaging
The development of a product's container and label, complete with graphic design p 282
packaging
Materials such as plastic, foam, and paper that are used to package products
packaging
The process of assembling one or more financial aid awards of loans, grants and/or scholarships, as well as employment for a student; also referred to as award packaging
packaging
The process of combining various types of student aid (grants, loans, scholarship, and employment) to attempt to meet a student's need
packaging
The material or method of packing a shipment that provides suitable protection during transit
packaging
The assembly of one or more containers and any other components necessary to assure minimum compliance with a program's storage and shipment packaging requirements Also, the containers, etc , involved
packaging
The bridge that interconnects the ICs and other components into a system-level board to form electronic products
packaging
The materials used to wrap, contain and protect products
packaging
the wrappings, container, or sealing of a commodity
packaging
One or more receptacles and wrappers and their contents, excluding any special nuclear material, source material or byproduct material, spacing structures, thermal insulation, radiation shielding, devices for cooling and for absorbing mechanical shock, external fittings, neutron moderators, nonfissile neutron absorbers and other supplementary equipment
packaging
The assembly of one or more containers and any other components necessary to ensure minimum compliance with a program's storage and shipment packaging requirements Also, the containers, etc , involved
packaging
the wrappings, container or sealing materials used to hold a product
packaging
material used to make packages
packaging
Preparation of radioactive waste for safe handling, transport, storage and/or disposal by means of enclosing it in a suitable container
software package
program that is intended for some specific execution and includes full documentation
software package
merchandise consisting of a computer program that is offered for sale
tour package
{i} special bundle for tourists that generally includes all aspects of a vacation (transportation, hotel, etc.)
Турецкий язык - Английский Язык
{k} pkg
package
Избранное