ozan

listen to the pronunciation of ozan
Турецкий язык - Английский Язык
bard
(isim) Poet
wandering minstrel
minstrel
gleeman
glee
poet şair
formerly wandering minstrel
skald
scald
singer
scop
Английский Язык - Английский Язык

Определение ozan в Английский Язык Английский Язык словарь

Qezel Ozan
A large river in northwestern Iran. It originates from the mountains of Kurdistan and discharges to the Caspian Sea
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) t. Edb: Eski Türk şâiri ve âlimi
Şiir yazar kimse, şair
Eski Oğuzlarda, Oğuz destanlarını okuyan saz şairlerine verilen ad
Halk şairi
Halk şairi: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon. Şiir yazar kimse, şair
ozan
Избранное