oy birliğiyle

listen to the pronunciation of oy birliğiyle
Турецкий язык - Английский Язык
with unanimity
unanimously

The board unanimously decided to appoint her as CEO. - Yönetim Kurulu oy birliğiyle CEO olarak onu atamaya karar verdi.

oybirliğiyle
(Ticaret) unanimous

The bill passed unanimously. - Tasarı oybirliğiyle geçti.

This proposal was unanimously approved. - Bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.

oybirliğiyle
as one man
oybirliğiyle
unanımously
oybirliğiyle
(Hukuk) unanimously

They agreed to it unanimously. - Onlar oybirliğiyle bunu kabul ettiler.

This proposal was unanimously approved. - Bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.

oybirliğiyle
by common consent
Английский Язык - Турецкий язык
unanimously
oy birliğiyle
Избранное